Putovanje Budimpešta -autobus 2 noći

Program putovanja

Predviđeno vreme polaska autobusa iz Beograda parkinga muzeja 25 maj-kuća cveća u 23:30h. 

Ulaz - Novi Sad - Avia pumpa, naselje Šangaj 

Ulaz - Horgoš - Mol pumpa /ili Kelebija grančni prelaz

Vožnja kroz Vojvodinu prema Mađarskoj.

Dolazak u Budimpeštu u jutarnjim satima . Razgledanje grada,fakultativno u pratnji stručnog vodiča: : Trg Heroja, Opera, Andraši bulevar, crkva Matije Korvina, Parlament (nije predviđena grupna poseta), Budimski dvorac (Kraljevska palata), Ribarska kula, Citadela.. Slobodno vreme za idividualne aktivnosti ili individualnu šetnju Vaci ulicom, Srpskom ulicom i odlazak do Srpske crkve. Smeštaj u hotel.. Slobodno vreme. Noćenje.

viva travel budimpesta 2022

Doručak. Slobodan dan za individualno razgledanje grada ili fakultativni odlazak do tržnog centra Campona uz posetu Tropikarijumu. Slobodno vreme. U večernjim časovima fakultativna vožnja brodom po Dunavu uz vodiča na srpskom jeziku. Nakon krstarenja fakultativna večera u Čardi uz muzički program. Noćenje.

viva travel budimpesta 2022

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost fakultativnog izleta do Sentandreje. Po dolasku obilazak Sentandreje: Trg Vuka Karadžića, Požarevačka crkva, rodna kuća Jaše Ignjatovića, Blagoveštanska crkva, Beogradska crkva. U poslepodnevnim časovima povratak u Budimpeštu i polazak za Srbiju. Vožnja kroz Mađarsku prema Srbiji. Dolazak u Novi Sad i Beograd u večernjim časovima. Kraj usluge.

viva travel budimpesta 2022

Rezervišite svoje putovanje

Izaberite polazak iz kalendara i svoju sobu.

Jednokrevetna soba, Standard

 • Raspoloživost

Pošaljite upit

Dvokrevetna soba, standard, dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, standard, uslovi putovanja, cena uključuje.

• prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV- om i audio opremom)

• smeštaj u Budimpešti (2 noćenja sa doručkom – kontinentalni švedski sto) u hotelu sa 3* u 1/2 sobama

• obilaske prema programu

• troškove organizacije i vođenja aranžmana

• usluge licenciranog pratioca grupe

Cena ne uključuje

• ulaznice i fakultativne izlete

• individualne troškove

• fakultativne obilaske 

Popusti i doplate:

treća odrasla popust 5 eur

dete 2-12 god popust 10 eur (sa 2 odrasle)

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA:

Fakultativni izleti (minimum za realizaciju 30 prijavljenih putnika, moguće je realizovati izlete i uz manji broj prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene):

  • pešačko razgledanje grada sa lokalnim vodičem po dolasku - 10 €

• Campona (Trzni centar) 10€ odrasli / 10 € deca                         

• Tropikarijum (sa ulaznicom) i tržni centar Campona – 25 € odrasli / 20 € deca

• Mađarsko veče u nacionalnom restoranu (sa večerom) – 40 € odrasli / 35 € deca

• Vožnja brodom Dunavom – 25 € / 20 € deca

• Sentandreja 20 € odrasli / 15 € deca

(napomena: deca do 12 god. ostavaruju popust na izlete)

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

• Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera Organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvodjenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

NAPOMENA : U VREME PRAZNIKA MOGUCE JE ODSTUPANJE U VREMENU POLASKA IZ BEOGRADA I POVRATKA SA DESTINACIJE ZBOG GUZVI NA GRANICAMA

OPIS I LOKACIJA HOTELA: Smeštaj je u Budimpešti (Mađarska) u hotelu 3*. Navedeni hoteli iz ove ponude imaju restoran, a svaka soba kupatilo T/WC. Smeštaj u navedenom hotelu do popune meste ili sličnom:

HOTEL ATLANTIC 3* https://atlantic.worhot.com/

Nalazi se na liniji gradskog prevoza,10 minuta hoda od Železničke stanice Keleti i stanice metroa na Trgu Blaha Lujze.Hotel poseduje restoran, bar, recepciju. Svaka soba ima tuš/WC, TV, telefon. Doručak - kontinentalni švedski sto.

IBIS BUDAPEST CITYSOUTH 3* https://all.accor.com/hotel/1682/index.en.shtml

Hotel se nalazi na liniji gradskog prevoza (metro stanica udaljena oko 200 m od hotela) kojim se za oko 30 minuta stiže do centra grada. Hotel poseduje restoran, bar, recepciju. Svaka soba ima tuš/WC, TV, telefon. Doručak - kontinentalni švedski sto.

HOTEL BERLIN 3* - http://www.hotelberlin.hu/en

Hotel se nalazi na liniji gradskog prevoza kojim se za oko 15-20 minuta stiže do centra grada. Hotel poseduje restoran, bar, recepciju. Svaka soba ima tuš/WC, TV, telefon. Doručak - kontinentalni švedski sto.

HOTEL BUDAPEST 3* (EX DANUBIUS BUDAPEST 3*) - https://www.danubiushotels.com/en/our-hotels-budapest/hotel-budapest

Hotel se nalazi na liniji gradskog prevoza udaljen oko 4 km od centra grada. Hotel poseduje restoran, bar, recepciju. Svaka soba ima tuš/WC, TV, telefon. Doručak - kontinentalni švedski sto.

HOTEL NOVOTEL BUDAPEST CITY 4* https://all.accor.com/hotel/0511/index.en.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps

Hotel se nalazi na liniji gradskog prevoza udaljen . Hotel poseduje restoran, bar, recepciju. Svaka soba ima tuš/WC, TV, telefon. Doručak - kontinentalni švedski sto.

HOTEL DANUBIUS ARENA 4* https://danubius-hotel-arena-budapest.at-hotels.com/

Smešten je u blizini sportskog centra Laszlo Papp Sport Arena i poznatog stadiona Puskás Ferenc.

Hotel se nalazi na liniji gradskog prevoza ,podzemne železnice Puskás Ferenc M2 se nalazi u blizini. Hotel poseduje restoran, bar, recepciju. Svaka soba ima tuš/WC, TV, telefon. Doručak - kontinentalni švedski sto.

MILLENIUM HOTEL 3* 

Nalazi se nalazi u blizini metro stanice Nagyvarad Ter. Do centra grada se metroom stiže za manje od 10 minuta. Svaka soba ima kupatilo, telefon, SAT TV, mini bar, internet pristup i klima uređaj. www.hunguesthotels.hu/en/hotel/budapest/hunguest_hotel_millennium

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. 

Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 40% vrednosti aranžmana, a ostatak najkasnije 20 dana pre putovanja. Sve cene u eurima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3., kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu poslovne banke organizatora putovanja na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.

Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji, www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema članu 12. Opštih uslova putovanja organizatora (skraćeno OUP). Broj telefona pratioca grupe ili predstavnika će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja vaučera, a najkasnije pre otpočinjanja ugovorenog putovanja. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Organizatora nisu predviđene posete enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera ili hotelijera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti predmet žalbe. Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja. Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.

Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata • Objašnjenje: kontinentalni švedski sto - manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja • Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije • U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %. • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj.. 

Covid-19 protokol: Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled okolnosti koje su uzrokovane epidemijom ili pandemijom Covid -19, ili iz drugih objektivnih razloga ,može doći do promena, na koje organizator putovanja ne može uticati, a koje se tiču raspoloživosti smeštajnih kapaciteta,načina usluživanja obroka, odsustva pojedinih sadržaja u hotelu, važećih pravila za pojedine vrste prevoza, pravila za prelazak granica,radnog vremena objekata i lokaliteta i sl. što molimo da imate u vidu. U slučaju navedenog, organizator putovanja zadržava pravo promene smeštajnog kapaciteta na licu mesta, u okviru uslova predvidjenih Zakonom. Imajući u vidu specifičnost novonastale situacije usled pandemije Covid-19, obaveza je putnika da se precizno upozna sa zdravstvenim i svim drugim propisanim uslovima,koji su važeći u periodu realizacije putovanja, kako u RS tako I u tranzitnim i odredišnim destinacijama, te date uslove striktno poštuje, kao i da sledi propisana pravila ponašanja i uputstva nadležnih u svim segmentima putovanja. Organizator putovanja nema bilo kakvih ingerencija niti mogućnosti da predviđena pravila i uslove menja, niti da svoje putnike amnestira od eventualnih posledica kršenja obvezujućih normi. Obaveza je putnika da poseduju u toku putovanja masku i rukavice. S obzirom na novonastalu situaciju, procedure na graničnim prelazima kao i na mogućnost nastupanja nepredvidjenih situacije,i u toku putovanja, organizator putovanja ne može garantovati predviđenu satnicu dolaska na destinaciju i povratka, te iz istih razloga zadržava pravo promene rute putovanja(granični prelaz ili pak zemlja tranzita može biti promenjen, kao i pravo promene redosleda odvijanja pojedinih sadržaja iz programa putovanja. U zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče.

Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)

Za realizaciju aranžmana je potrebno minimum 60 putnika.

Krajnji rok za obaveštavanje putnika, za slučaj otkazivanja aranžmana od strane agencije Travelland d.o.o. je 5 dana pre početka putovanja.

U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije zakonom obaveznoi to osiguranje putne odgovornosti, osiguranje od otkaza putovanja, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Potrebno je da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje, paketa putnog osiguranja.Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.

U cenu aranžmana je uključen PDV (porez na dodatu vrednost), a ne iskazuje je prema Članu 35. Zakona o PDV-u (stav 7).

Opšti uslovi putovanja agencije TRAVELLAND DOO od 04.01.2024. su sastavni deo ovog programa.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, član 71 Organizator ima : - obezbeđen depozit u visini minimum 2.000 eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na računu br. 170-0030018891000-84, kod Unicredit banke, - garanciju putovanja, za licencu organizatora putovanja kategorije A, u visini od 400.000,00 eura, polisu osiguranja broj 470000057609 aneks br.1 od 04.01.2024. godine, zaključenu sa društvom za osiguranje "Triglav Osiguranje" a.d.o Beograd, 11070 Beograd, Milutina Milankovića 7a, MB: 07082428; PIB: 100000555, centrala +3811133-05-100; fah +3811133-05-138; e-mail: [email protected], koja je važeća je od 04.01.2024. godine do 01.10.2024. godine.

Travelland d.o.o., Licenca OTP 123/2021 od 14.10.2021. godine

Budimpešta autobusom- sezona 2024 ,program br.9 od 05.01.2024.

Moglo bi Vam se svideti

KORZIKA

Putovanje Andaluzija - avionom, 4 noći

Putovanje Andaluzija - avionom, 4 noći, Dan primirja

Putovanje Andaluzija - avionom, 4 noći, Dan primirja

Putovanje Atina -autobus 3 noći 2024

Putovanje Atina -autobus 3 noći 2024

Hvala vam na interesu.

Koristimo kolačiće (eng. „cookies“) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se sa uslovima korišćenja .

Belvi Travel

 • NOVA GODINA – BUDIMPEŠTA 2022

viva travel budimpesta 2022

DESTINACIJA Evropski grad – Budimpešta

Paket aranžman autobusom 5 dana / 3 noćenja.

 • PROGRAM PUTOVANJA
 • NAZIV I OPIS SMESTAJA

DOČEK NOVE 2022 GODINE AUTOBUSOM – 5 dana / 3 noćenja 29.12.2021 – 02.01.2022.

Čudan je ritam ovog grada…Oko sledi nemirne talase Dunava i nekako cela duša čoveka u tom trenu biva zagrejana… Grad čardaša, kraljica Dunava… Raskošna… Razigrana… A opet nekako mirna i boemska… Starostavne priče iz Zlatnog jelena koje su nam ostavili naši romantičari, govore o ovom gradu sa puno pijeteta… Budim i Pešta, dva grada spojena u jedan… Naizgled jedinstveni, ali kada se bolje pogledaju u mnogome se razlikuju… Ravničarska Pešta i brdoviti Budim… Raskošna arhitektura Pešte i srednjovekovne uličice Budima… Brzina velikog grada, i sporost boemskog Budima… Dan i noć… Kada neko nespojivo spoji, i to tako umešno, onda se iz toga rodi jedan od najlepših gradova koji je svet video! Zaplovite sa nama po lepom plavom Dunavu, zaigrajte uz čardaš, osmehnite se životu uz Tokajac… Budimpešta Vas očekuje!

Program / Cenovnik

viva travel budimpesta 2022

CENA ARANŽMANA UKLJUČUJE: • prevoz visokopodnim turističkim autobusom na navedenoj relaciji (klima/grejanje, audio-video oprema) • 3 noćenja sa doručkom (buffet – samoposluživanje) u hotelu sa 3* u Budimpešti • smeštaj u 1/2 i 1/2+1 sobe sa kupatilom (1/2 sobe sastoje se od 2 single ležaja normalne veličine ili francuskog ’’queen size’’ ležaja. 1/2+1 sobe sastoje se od 2 single ležaja normalne veličine ili francuskog ’’queen size’’ ležaja, sa pomoćnim ležajem, manjih dimenzija od redovna dva – fotelja na razvlačenje, forma poljskog žičanog kreveta ili sl.; što može bitnije ugroziti komfor treće osobe!) • panoramski obilazak Budimpešte prema programu uz tumačenja profesionalnog turističkog vodiča • usluge vodiča tokom celog putovanja • organizacione troškove

CENA ARANŽMANA NE UKLJUČUJE: • Ulaznice za muzeje i druge turističke objekte • Troškove obaveznog međunarodnog zdravstvenog osiguranja sa Covid19 pokrićem. • Ostale nepomenute usluge • Doplatu za jednokrevetnu sobu – 60 eur€ (isključivo na upit) • Fakultativne izlete: – KRSTARENJE DUNAVOM – 15 eur / 10 eur (deca do 12 godina), – IZLET U SENTANDREJU – 10 eur / 5 eur (deca do 12 godina), – ČARDA (večera sa folklorno zabavnim programom) – 35 eur / 30 eur (deca do 12 godina) – OBAVEZNA PRIJAVA U AGENCIJI – TRŽNI CENTAR CAMPONA 5 eur – ulaznica za Tropikarijum 2700 forinti (oko 9 eur odrasli), 2000 forinti (oko 6,5 eur deca do 18 godina) – ulaznice su individualne i plaćaju se na licu mesta

Program putovanja: 1. dan (sreda 29. decembar) Polazak iz Beograda oko 23h (tačno mesto i vreme biće poznato najkasnije dan pred putovanje). Iz Novog Sada oko ponoći sa parkinga kod Lokomotive. Noćna vožnja kroz Srbiju i Mađarsku sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.

2. dan (četvrtak 30. decembar) Dolazak u Budimpeštu u jutarnjim satima. Panoramski obilazak grada uz razgledanje istorijskog središta i Pešte i Budima: trg Heroja – centralni Peštanski trg sa „knjigom mađarske istorije“ koju reprezentuje sjajna dvojna arkada sa herojima mađarske istorije, spomenik Milenijum koji slavi 1000. godišnjicu od doseljavanja Mađara na prostore Panonije, vožnja kroz čudesni Andraši bulevar koji se kao ambijentalna celina nalazi pod zaštitom UNESCO-a (Srpska ambasada, Oktagon, Baletski institut, kuća Franca Lista, Opera), bazilika Sv. Stefana (Ištvan) – fantastična eklektička građevina sa prelepom kupolom, Parlament – jedna od najvećih zgrada ove vrste na svetu, Lavlji most – po mnogima najlepši most preko Dunava, Budimska tvrđava sa Ribarskim kulama, spomenikom Sv. Stefanu i Matijinom crkvom… Smeštaj u hotel posle 15h. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Individualni doček nove godine. SREĆNA NOVA GODINA! Noćenje.

3. dan (petak 31. decembar) Doručak. Slobodno vreme, ili fakultativni izlet do Sent Andreje, malene varošice koja zauzima posebno mesto u nacionalnoj istoriji Srba. Po dolasku sledi organizovani obilazak grada uz razgledanje: trg Vuka Karadžića, Požarevačka crkva, glavna Dimčina ulica, kuća Jakova Ignjatovića, Glavni trg sa esnafskim krstom, Blagoveštenjska crkva, palata Preparandije, Beogradska – Saborna crkva sa Vladičanskim dvorom, Krst cara Lazara…Povratak u Peštu. Slobodno vreme. Individualni doček nove godine na ulicama i trgovima Pešte. SREĆNA NOVA GODINA! Noćenje.

4. dan (subota 1. januar) Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Uveče, polazak na fakultativno krstarenje Dunavom sa razgledanjem grada sa reke i uživanje u fantastičnom ambijentalnom osvetljenju. Nakon krstarenja, fakultativni odlazak na večeru u tradicionalnu čardu. Večera sa folklornim programom. Noćenje.

5. dan (nedelja 2. januar) Doručak. Odjava iz hotela. Slobodno vreme ili fakultativni odlazak do tržnog centra „Campona“ u kojem se može individualno posetiti Tropikarijum. Polazak ka Srbiji u popodnevnim časovima. Povratak u večernjim satima. Kraj putovanja.

OPIS SMEŠTAJA:

Hotel BENCZUR 3* www.hotelbenczur.hu

Hotel se nalazi u širem centru grada, u blizini Trga Heroja, na liniji gradskog prevoza. Hotel ima aperitiv bar, restoran, sef, parking. Sobe su sa TWC, TV, mini bar, klima, telefon… Sobe su 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija – isključivo na upit). Doručak je buffet – samoposluživanje.

Hotel MILLENNIUM 3* www.hunguesthotels.hu/hu/hotel/budapest/hotel_millennium

Nalazi se sa Peštanske strane, na liniji gradskog prevoza – metroa M3. Sobe su 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija – isključivo na upit). Hotel ima aperitiv bar, restoran, sef, parking. Sobe su u 1/2 sa TWC, TV, mini bar, telefonom…

Belvi d.o.o. nastupa u svojstvu posrednika u prodaji aranžmana. Organizator putovanja je turistička agencija Fantast tourist d.o.o. Licenca OTP A-70/2021. Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Fantast tourist d.o.o. Prema Zakonu o turizmu organizator ima propisanu BANKARSKU GARANCIJU br. 04777-02-0167750 (osigurana suma u visini od 250.000€) „UNI CREDIT BANK SRBIJA AD BEOGRAD“. Informacije i rezervacije: Call centar 011/322 3300 Stari grad, Kosovska 8, 011/322-33-00; 3341-839, [email protected] Novi Beograd (Belville), Jurija Gagarina 12b, 011/6302-066; 6302-067, [email protected] Program putovanja br. 1 važi od 12.11.2021.

Madjarska, , Budimpesta

Pošaljite brzi upit

Godine deteta / dece, potrebna vam je pomoć.

Za sve dodatne informacije pozovite naš Call Center ili nam pišite na email. Biće nam zadovoljstvo da vam pružimo sve željene informacije.

viva travel budimpesta 2022

 • NEA FLOGITA
 • FOURKA BEACH
 • SARTI BEACH
 • NEOS MARMARAS
 • METAMORFOZIS
 • ZALIV SIMONITIKO
 • OLYMPIC BEACH
 • LEPTOKARIJA
 • LEFKADA – NIDRI
 • LEFKADA – AGIOS NIKITAS
 • KRIT – HANJA
 • Port El Kantaoui
 • MARSA ALAM – NOVO U PONUDI!
 • SAHL HASHEESH
 • KOSTA BRAVA
 • MARSA ALAM – NOVO U PONUDI
 • PORT EL KANTAOUI
 • Beč – 1 noćenje
 • Beč – 2 noćenja
 • Beč – 3 noćenja
 • Biserna jezera Austrije – 2 noćenja
 • Sarajevo – 1 noćenje
 • Sarajevo – 2 noćenja
 • Trebinje – 1 noćenje
 • Trebinje – 2 noćenja
 • Toskana – 3 noćenja
 • Toskana leto – 5 noćenja
 • Severna Italija – 2 noćenja
 • Milano – 2 noćenja
 • Safari i Gardaland – 2 noćenja
 • Budimpešta – 2 noćenja
 • Krakov – 2 noćenja
 • Ljubljana – 1 noćenje
 • Ljubljana – 2 noćenja
 • Istanbul – 3 noćenja
 • Kolmar – 3 noćenja
 • Prag – 3 noćenja
 • Amsterdam AVION – 4 noćenja
 • Lisabon AVION – 3 noćenja
 • Istanbul AVION – 3 i 4 noćenja
 • Madrid AVION – 4 noćenja

BUDIMPEŠTA 2024 - 2 noćenja

Fakultativno: krstarenje dunavom, večera u čardi, sentandreja, tropicarium.

daniel-olah-fxrl9M_b9uo-unsplash

Spajanjem tri grada Budima, Obude i Pešte 1873. godine nastala je jedinstvena Budimpešta, danas prava turistička poslastica za mnoge turiste koji je posećuju. Lepoti Budimpešte, pre svega, doprinosi 11 mostova koji spajaju dva dela grada – Budim i Peštu, Kraljevska palata na uzvišenju na samoj obali Dunava, zgrada Parlamenta koja je jedna od najvećih u svetu, Trg Heroja, prelepi široki bulevari Andraši i Rakoci… Ne može se sa sigurnošću reći da li je Budimpešta lepša danju ili noću ali svakako sa razlogom nosi epitet „Kraljica Dunava”. I zapamtite, u Budimpešti niste bili ukoliko niste navratili u nadaleko čuvenu poslastičarnicu Žerbo, ukoliko niste zagledali izloge u ulici Vaci ili niste sebi priuštili zadovoljstvo u nekoj od čardi.

SPECIJALNA CENA VAŽI ZA OGRANIČEN BROJ MESTA DEVIZNI DEO IZ TABELE SE PLAĆA U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO SREDNJEM KURSU NARODNE BANKE SRBIJE NA DAN UPLATE doplata za 1/1 sobu  60 evra  (i sključivo na upit ) doplata za dodatno sedište u autobusu 50 evra  ( isključivo na upit ) dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) ostvaruje popust 10 evra na cenu aranžmana dete do 6 godina (u zajedničkom ležaju) ostvaruje popust 40% na cenu aranžmana ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz

1. DAN, BEOGRAD Polazak iz Beograda oko 23:30h sa glavne autobuske stanice BAS, centar Beograda, ulaz iz Karađorđeve ulice preko puta hotela Mr. President (tačno vreme biće poznato najkasnije dan pred putovanje – organizator šalje obaveštenje svim putnicima sa svim detaljima polaska,  ukoliko ne dobijete obaveštenje dan pred putovanje, najkasnije do 14h, obavezno kontaktirajte agenciju ). Iz Novog Sada oko 01:00h sa parkinga kod Lokomotive. Noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi odmora. 2. DAN, BUDIMPEŠTA Dolazak u Budimpeštu u jutarnjim časovima. Panoramsko razgledanje grada sa vodičem: obilazak Trga heroja, Andraši bulevara, Bazilike Svetog Ištvana, Ribarske tvrđave, Budimskog dvorca, Brda Svetog Gelerta… Smeštaj u hotel oko 15h. Slobodno vreme.  Noćenje . 3. DAN, BUDIMPEŠTA – TRŽNI CENTAR CAMPONA ( fakultativno ) – KRSTARENJE DUNAVOM ( fakultativno ) – ODLAZAK U ČARDU ( fakultativno ) Doručak . Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili odlazak na fakultativne izlete – tržni centar Campona sa individualnom posetom Tropikarijumu. Uveče (fakultativno) krstarenje Dunavom i noćno razgledanje Budimpešte sa vodičem. Nakon krstarenja (fakultativno) odlazak u čardu (mađarski nacionalni restoran) na večeru sa folklornim programom. Povratak u hotel.  Noćenje . 4. DAN, BUDIMPEŠTA – SENTANDREJA ( fakultativno ) – BEOGRAD Doručak . Odjava iz hotela i pakovanje stvari do 9h. Slobodno vreme ili fakultativni polazak za Sentandreju. Razgledanje sa vodičem i slobodno vreme za šetnju po ovom baroknom gradiću, nerazdvojno vezanim za srpsku istoriju. Povratak u Budimpeštu. U popodnevnim časovima polazak za Srbiju iz centra Budimpešte. Dolazak u Beograd na mesto polaska u kasnim večernjim časovima – zavisno od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima.  Kraj programa .

• prevoz autobusom turističke klase (od 16 – 87 mesta) prosečne udobnosti na navedenoj relaciji / mesta se određuju prema  datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju • smeštaj u hotelu 3* (po lokalnoj kategorizaciji) u 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija –  isključivo na upit ) sobama na bazi 2 noćenja sa doručkom (švedski sto – samoposluživanje) • panoramsko razgledanje Budimpešte u pratnji vodiča • usluge turističkog vodiča / pratioca tokom putovanja • troškove ogranizacije putovanja

• putno zdravstveno osiguranje (do 17 god – 282 din, od 18 do 70 god – 563 din, od 70 god i više – 1126 din) sa osiguranom sumom do 30000 evra  PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE SE PREPORUČUJE ZA PUTOVANJE U INOSTRANSTVO RADI VAŠE SIGURNOSTI  • individualne troškove – nepomenute usluge • fakultativne izlete • transfer iz VRŠCA – doplata 20 evra / minimum 8 putnika

• 30% prilikom rezervacije, ostatak isplaćeno najkasnije 7 dana pred putovanje • platnim karticama VISA, DINA, MAESTRO, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS • na rate čekovima bez kamate, 40% avans, poslednja rata 2 meseca nakon putovanja, realizacija 10. ili 20. u mesecu – čekovi se deponuju u agenciji najkasnije 7 dana pred putovanje • avans 30%, ostatak odloženo – do 3 mesečne rate kreditnim karticama BANCA INTESA – VISA, MASTER CARD I AMERICAN EXPRESS • karticama Poštanske štedionice do 6 jednakih mesečnih rata • putem administrativne zabrane na 4 mesečne rate

Fakultativni izleti

( minimum 25 pax za realizaciju )

KRSTARENJE DUNAVOM 20 evra / 15 evra  (deca do 12 godina) ČARDA  (večera sa folklorno zabavnim programom)  30 evra / 25 evra  (deca do 12 godina) IZLET U SENTANDREJU 15 evra / 10 evra  (deca do 12 godina) TRŽNI CENTAR CAMPONA 5 evra  – ulaznica za Tropikarijum 3000 forinti (oko 9 evra odrasli), 2200 forinti (oko 6,5 evra deca do 18 godina) –  ulaznice su individualne i plaćaju se na licu mesta. Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.

NAPOMENA Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije… Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa. U slučaju nedovoljnog broja putnika, organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je inopartner.

Informacije o smeštaju

OPIS SMEŠTAJA –  opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera

Hotel  B&B BUDAPEST CITY 3*  Ovaj novootvoreni hotel se nalazi u širem centru grada, u blizini Petefi mosta i obale Dunava, na liniji gradskog prevoza. Hotel ima aperitiv bar, restoran, sef, parking. Sobe su sa TWC, TV, mini bar, klima, telefon… Sobe su 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija –  isključivo na up it ). Doručak je na bazi švedskog stola – samoposluživanje.  www.hotel-bb.com/en/hotel/budapest-city Hotel  VERDI GRAND 4*  Nalazi se sa Peštanske strane, u širem centru grada. Povezan je sa centrom gradom linijom gradskog prevoza. Ima aperitiv bar, restoran, sef, parking. Sobe su sa TWC, TV, mini bar, klima, telefon… Sobe su 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija –  isključivo na upit ). Doručak je na bazi švedskog stola – samoposluživanje.  reservation.smartrental.com/sr_verdi/en/availability?

VIŠE INFORMACIJA ZA ULAZAK U MAĐARSKU:  mfa.gov.rs/lat/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/vize-i-informacije-o-drzavama/madjarska (kliknite na link)

MOLIMO VAS DA SE PRE ZAKLJUČENJA UGOVORA O PUTOVANJU UPOZNATE SA PROGRAMOM PUTOVANJA I POSEBNIM NAPOMENAMA KOJE SU SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA, KAO I OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA AGENCIJE TRAVELLINO

PREMA ZAKONU O TURIZMU ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA PROPISANU POLISU OSIGURANJA BROJ 470000049539 OD 01.10.2021. GODINE – ROK VAŽENJA 01.10.2022. GODINE, POLISA TRIGLAV OSIGURANJE A.D.O, U VISINI OD 30.000 EVRA ZA SLUČAJ INSOLVENTNOSTI ORGANIZATORA PUTOVANJA I ZA SLUČAJ NAKNADE ŠTETE KOJA SE PROUZROKUJE PUTNIKU NEISPUNJENJEM, DELIMIČNIM ISPUNJENJEM ILI NEUREDNIM ISPUNJENJEM OBAVEZA ORGANIZATORA PUTOVANJA KOJE SU ODREĐENE OPŠTIM USLOVIMA I PROGRAMOM PUTOVANJA

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE PET DANA PRE POČETKA PUTOVANJA AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO DA REALIZUJE PREVOZ UZ KOREKCIJU CENE ILI U SARADNJI SA DRUGOM AGENCIJOM AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO KOREKCIJE CENA U SLUČAJU PROMENA NA DEVIZNOM TRŽIŠTU AGENCIJA NE SNOSI ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE DRUGAČIJE USMENE INFORMACIJE O PROGRAMU PUTOVANJA ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO PROMENE REDOSLEDA POJEDINIH SADRŽAJA U PROGRAMU UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE TRAVELLINO POSEBNE NAPOMENE SU SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA ORGANIZATOR PUTOVANJA TURISTIČKA AGENCIJA TRAVELLINO, LICENCA OTP 86/2021, kategorija A broj programa 018/2022

POSEBNE NAPOMENE • Prva promena po već zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata…), agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1000 dinara po ugovoru. • Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju. Prilikom pravljenja redosleda sedenja uzimaju se u obzir stariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), putnici sa dokumentovanim zdravstvenim problemima… Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima. Putnik je dužan da prihvati sedište koje mu agencija dodeli. • Putnik je dužan da prilikom potpisivanja ugovora dostavi organizatoru putovanja sve tražene podatke, uključujući i broj isprave sa kojom se prelazi granica. Ukoliko prilikom potpisivanja ugovora nije dostavio traženi podatak, rok za dostavu je 48 sati. • Za putnike koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, za ulazak u EU pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratka sa putovanja, a za ulazak u Republiku Tursku minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja. • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. • Ukoliko putnici izvrše doplatu za dodatno sedište u autobusu, nemaju prava na refundiranje novca nakon putovanja ukoliko u autobusu ostane još slobodnih mesta. • Dan pred polazak organizator putovanja šalje obaveštenje sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku obavezno kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje. • Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4h vožnje na usputnim stajalištima, u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. • Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo jer ni prevoznik ni hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati niti se organizatoru putovanja pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti. • Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma. • Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je jedan kofer i jedan komad ručnog prtljaga. • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free” pa Vas molimo da to imate u vidu. • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…). • Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade. • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu). • Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju. • Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne. • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00h (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00h. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš / WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa. • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet…). Savetujemo da se i sami više informišete o istima putem interneta, na društvenim mrežama i specijalizovanim portalima koji pružaju tu vrstu pomoći putnicima poput www.tripadvisor.com, www.booking.com… • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta. • Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl uzeće se u razmatranje ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj…). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge. • Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija. • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi. • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja. • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva Vaša putovanja jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete kao i kontrole u državama kroz koje prolazite. • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. • Organizator zadržava pravo da putem Last minute ponude prodaje svoje aranžmana po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su započele plaćanje ili uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime eventualne razlike u ceni.

Proceed Booking

Already a member.

Username or E-mail

Forget Password?

Don't have an account? Create one.

Or continue as guest.

Viva travel agency logo

 • Bosna I Hercegovina
 • Češka Republika
 • Portugalija
 • Sjedinjene Američke Države
 • Ujedinjeni Arapski Emirati
 • Nagradni konkursi
 • Mreža posrednika Izaberi grad Aranđelovac Kikinda Kragujevac Kraljevo Kruševac Lazarevac Loznica Mladenovac Niš Novi Sad Obrenovac Pančevo Požarevac Smederevo Sombor Sremska Mitrovica Subotica Valjevo Velika Plana Vršac Zrenjanin Čačak Šabac Šid Pretraži
 • O Viva Travel
 • Podaci firme
 • Garancija putovanja
 • Utisci putnika

8-20 h Radni dan

09-15 h Subota

 • Daleke destinacije
 • Wellness & spa
 • Promo avio karte
 • Sve specijalne ponude
 • Aktuelni popusti
 • Majorka - avion
 • Rodos - avion
 • Krit - avion
 • Kipar - avion
 • Iznajmljivanje autobusa
 • Aerodromski transferi
 • Online rezervacije
 • Firma od poverenja
 • Reklamacije
 • Opšti uslovi putovanja
 • Parking na aerodromu
 • Zamenski vaučeri
 • Putno zdravstveno osiguranje
 • Način plaćanja
 • Beskamatno plaćanje
 • Polasci iz drugih mesta
 • Bitni turistički pojmovi
 • Pravila važnosti pasoša
 • Sindikalne organizacije
 • Korisnička podrška
 • Zaštita podataka o ličnosti
 • Aranđelovac
 • Sremska Mitrovica
 • Velika Plana

viva travel budimpesta 2022

Budimpešta - opis

BUDIMPEŠTA je glavni grad Mađarske. Biser Dunava! Grad nastao 1873.godine spajanjem dva manja grada, ravničarskog Pešte i Budima smeštenog na uzbrdici. Moćni Dunav svojim tokom naprosto nežno spaja, a ne razdvaja ova dva dela grada. Slavna prošlost ovog grada vidljiva je svuda po gradu. Na budimskoj strani grada smestio se i kompleks Buda Dvora, unutar kojeg se nalazi i Kraljevska palata, s kojeg se pruža prelep pogled na grad. Takodje, tu su i Matijaš crkva-krunsko mesto, kao i Ribarski bastion-prelepi objekt sa sedam belih tornjeva koji simboliziraju sedam madjarskih plemana osnivača nacije i države. Put preko Dunava vodi preko jednog od simbola grada, najstarijeg mosta u gradu, prelepog Lančanog mosta.

Opšte informacije Budimpešta je glavni grad Mađarske, ali i glavni politički, industrijski, trgovački i saobraćajni centar zemlje. U njoj danas živi preko 1,7 miliona stanovnika, od čega najveći deo čine Mađari (preko 80%) , zatim Romi, Slovaci, Nemci...Takođe, ovde se nalazi i jedna od najvećih jevrejskih zajednica u Evropi.

Grad čini mreža širokih bulevara i uskih poprečnih ulica na kojima se nalaze zgrade sa veličanstvenom arhitekturom iz prošlih vremena – mali podsetnik da je nekada bila deo Austrougarskog carstva. Ipak treba imati na umu da je veliki deo Budimpešte stradao u bombardovanju tokom Drugog svetskog rata, posle čega je većini preživelih zgrada u centru vraćena stara slava, dok su na mestu nekih podignute moderne stambene građevine u čijem parteru su danas butici i restorani. Grad krase i brojni mali, privatni vrtovi, mnoštvo antikvarnica, suvenirnica i galerija, a najviše ih se može pronaći u Vaci ulici. Ova pešačka zona, locirana u samom centru Budimpešte, se baš kao i ceo grad, sastoji od starog i novog dela i u njoj se osim prodavnica svetski poznatih brendova, poput Furle i Barberija, nalazi mnoštvo kafića i restorana s autohtonim mađarskim jelima.

Šta posetiti, obići Parlament - jedan od simbola Budimpešte, drugi po veličini u Evropi, odmah iza onog u Bukureštu. Ovo impozantno zdanje na obali Dunava čini zgrada sa 700 prozora i 691 sobom, u koju je ugrađeno čak 40 kilograma zlata. Građevinu u neogotskom stilu, sa neorenesansnom kupolom uzdignutom na neverovatnih 96 metara, projektovao je Imre Steindl simbolišući tako za Mađare važnu 1896. godinu-hiljadu godina postojanja države. O veličini parlamenta, možda čudno, ali najbolje govore skele za čišćenje fasade-nikada se ne demontiraju, već samo premeštaju sa jedne na drugu stranu i - za godinu dana obiđu krug.

Sečenijev lančani most- koji “čuvaju" velike figure lavova je prvi stalni most kojim je Budim povezan s Peštom. Ideju o izgradnji mosta je u 19.veku u delo sproveo i finansirao mađarski reformator, grof István Széchenyi. Most je projektovao Englez William Tierney Clark, i kada je svečano otvoren 1849, bio je jedan od najvećih visećih mostova tog doba.

Trg heroja- je jedan od najimpresivnijih otvorenih prostora u Budimpešti. Nalazi se na kraju Andraševe ulice koja je pod zaštitom UNESCO-a a, predstavlja ujedno i ulaz u Gradski park. Spomenici na trgu pružaju pregled o najvećim herojima u dugoj istoriji Mađarske( sa bitnim izuzetkom vezanim za nepopularnu Habsburšku monarhiju, čiji spomenici su udaljeni i premešteni.). Na centralnom delu trga nalazi se Milenijumski spomenik- 36-metarski stub na čijem se vrhu nalazi krilati kip arhanđela Gavrila, izgrađen povodom obeležavanja 1000 godina dolaska mađarskih osvajačkih plemena u područje karpatskog basena i panonske nizije.

Budimski dvorac (Budai Vár), tj. Kraljevska palata kao i ceo kvart Várhegy, dok kojih je najlakše doći žičarom (Budavári Sikló) pod zaštitom su UNESCO-a. Originalni dvorac iz XIV veka uništen je u Drugom svetskom ratu, a na njegovom mestu se nalazi renovirana Kraljevska palata. Ogromna zgrada na južnom kraju tvrđavskog brda danas turistima nudi posetu nekoj od velelepnih odaja ili odlazak u Istorijski muzej Budimpešte, Nacionalnu galeriju i biblioteku.

U blizini Budimskog dvorca nalazi se još i Matejina crkva, značajna kao mesto krunisanja carice Sisi za ugarsku kraljicu, kao i Ribarska tvrđava, predivan kompleks sa sedam belih tornjeva koji simbolizuju sedam plemena koji su osnovali mađarsku naciju i državu. Kule i zidovi i ako izgledaju kao srednjevekovni, podignuti su tek 1902. godine kao dopuna crkvi, uz vidikovac sa koga se pruža najlepši pogled na Dunav i Peštu.

Sent Andreja Na samo dvadeset kilometara od Budimpešte nalazi se Sent Andreja, nezaobilazno mesto za sve turiste iz Srbije. U ovaj pitomi gradić na obali Dunava, u 17. veku pod vođstvom patrijarha Arsenija III Čarnojevića, naselilo se oko osam hiljada uglednih srpskih porodica, iza kojih je danas ostalo čak sedam crkava. U Sent Andreji se mogu još videti i trg Vuka Karadžića, gde je i danas kuća u kojoj je boravio, kao i kuća pisca Jakova Ignjatovića, Krst Cara Lazara, Muzej Srpske pravoslavne crkve i Srpska kafana. Posebnu draž ima poseta Muzeju marcipana, smeštenom u samom centru, gde se mogu videti najveće i najneverovatnije figure napravljene od ove poslastice.

Pronađenih rezultata: 1

Tip aranžmana.

 • Paket aranžmani
 • Individualni aranžmani

Izaberi datum

Tip putovanja.

 • WELLNESS & SPA

Sopstveni prevoz

Tip smeštaja

Vrsta usluge, ukupna cena, aquaworld resort budapest.

Mađarska / Budimpešta / Budimpešta / Aquaworld Resort Budimpešta - sezona 2024

viva travel budimpesta 2022

Odraslih: 2

Dana: 1 / Noći: 1

cena po osobi

Precizan obračun cena se vrši u postupku rezervacije do koje se dolazi klikom na polje Izračunaj / Rezerviši.

ukupna cena

NAPOMENA: Cene su izražene po danu, po osobi. ZA VEĆI BROJ NOĆENJA POGLEDAJTE DOKUMENT ILI SE OBRATITE AGENCIJI PUTEM MAILA [email protected] ili TELEFONA 011/78 52 800.

Hotel Aquaworld Resort Budapest 4* superior – http://www.aquaworldresort.hu/en Hotel ima 261 smeštajnu jedinicu (223 sobe, 28 junior suita, 8 apartmana, 2 predsednicka apratmana) koje se nalaze u glavnoj zgradi i 48 dvosobnih i trosobnih apartmana koji se nalaze u apartmanskoj zgradi, koja je hodnikom povezana sa glavnom zgradom. Hotel poseduje otvoreni parking, garažu, restoran, pub sa velikom terasom, lobby kafe bar, kafe bar na bazenu, kongresni centar za 1000 osoba besplatan transfer hotel-trg Heroja-hotel. Zabavni centar je povezan sa hotelom i nalazi se ispod apartmanske zgrade. Poseduje salu za projekciju filmova, plazma TV, DVD, sobu za igranje karata, bilijar, aparati sa igricama, zabavnu prostoriju za decu.

Hotelski Wellness centar (otvoren svakog dana od 07.00 do 22.00) ima: zatvoreni relax bazen, otvoreni bazen koji se greje, mandala kupalište, saune, parna kupatila, hamam, fitness salu sa savremenim spravama uz asistenciju strucnog trenera, teniske terene, teren za odbojku, skvoš, frizerski i kozmeticki salon, vodene i rucne masaže, stomatološku ordinaciju.

BAZENI: Unutrašnji bazen 32-34 °C; Spoljašnji bazen 32 °C; Bazen sa talasima 28 °C; Dečiji bazen 30 °C; Jakuzzi (red) 34-36 °C; Jakuzzi (blue) 36-38 °C; Unutrašnji plivački bazen 27-29 °C; Spoljašnji plivački bazen 26-28 °C; Bazen za ronjenje 26-28 °C;

TOBOGANI: Mountain stream slide; Onion slide; Family slide TOBOGANI sa 4 sprata: Ufo; Rainbow; Black hole TOBOGANI sa 5 sprata: Kamikaze; Tornado; Flying carpet TOBOGANI na dečijem bazenu: Rainbow; Jungle; Octopus Molim vas da obratite pažnju na to da od Ponedeljka do Petka tobogani rade po sledećem rasporedu 4 sprat: 10:00-13:00 (UFO, Rainbow, Black hole); 5 sprat: 13:00-16:00 (Tornado, Kamikaze, Flying carpet); 4 sprat: 10:00-13:00 (UFO, Rainbow, Black hole); 5 sprat: 13:00-16:00 (Tornado, Kamikaze, Flying carpet) Onion slide radi svaki dan od 14:00 Mountain Stream, Family slide i tobogani u dečijem bazenu rade svaki dan od 10:00 do 21:30 Subotom, nedeljom i svim praznicima svi tobogani rade od 10:00 do 21:30 Upotreba tobogana je regulisana pravilima Aquaworld resorta : Deca mlađa od 14 godina mogu da koriste vodene tobogane isključivo uz pratnju odraslih osoba pod sledećim uslovima Giant slides (Twister, Kamikaze, Floating Carpet) koji polaze sa 5. sprata mogu koristiti deca visine minimum 140 cm Tobogani UFO i BLACK HOLE koji polaze sa 4. sprata mogu da koriste deca visine minimum 130 cm Tobogan Rainbow koji polazi sa 4. sprata mogu da koriste samo deca sa minimum 120 cm visine Tobogani Onion i Mountain River mogu da koriste samo deca sa mnimalnom visinom od 130 cm Tobogane na dečijem bazenu mogu da koriste deca od 3 do 10 godina Gore navedena ograničenja ne odnose se na Family slide. U vezi svih dodatnih informacija možete se obratiti sluđbenim osobama koje se nalaze pored svih bazena i tobogana

Standard soba (25-29m2), mogućnost spojenih soba ima: francuski ležaj ili dva odvojena ležaja, kupatilo sa fenom (kada ili tuš), bademantil, klima, flat screen TV, PAY-TV, radio, telefon, minibar, besplatan Wi-Fi internet, sef. Dvokrevetna soba može biti opremljena sa pomoćnim ležajem za jedno dete do 14 godina. Superior soba (25-29m2) ima: francuski ležaj, električni aparat za kafu i čaj, balkon, pogled na Budim, kupatilo sa fenom (kada ili tuš), bademantil, klima, flat screen TV, PAY-TV, radio, telefon, minibar, besplatan Wi-Fi internet, sef, besplatna garaža. Dvokrevetna soba može biti opremljena sa pomoćnim ležajem za jedno dete do 14  godina. 

Junior suite (43m2) ima: francuski ležaj ili dva odvojena ležaja, sofu na razvlačenje, kupatilo sa fenom (kada ili tuš), bademantil, klima, flat screen TV, PAY-TV, radio, telefon, minibar, besplatan Wi-Fi internet, sef.

Apartman sa 2 prostorije (50-56m2) ima: jednu odvojenu spavaću sobu sa francuskim ležajem ili dva odvojena ležaja, sofu na razvlačenje, kupatilo sa fenom (kada i tuš), bademantil, klima, flat screen TV, PAY-TV, radio, telefon, minibar, besplatan Wi-Fi internet, sef.

Unesite datume za obračun cene

facebook

 • Nova godina 2025

viva travel budimpesta 2022

Ime i prezime (obavezno)

Email (obavezno)

Budimpešta, jedan od najljepših srednjoevropskih gradova, nastala je spajanjem Budima, stare ugarske prijestolnice na desnoj i Pešte na lijevoj obali Dunava (1873). Za samo par decenija Budimpešta je izrasla u istinski velegrad, drugi po značaju u Austrougarskoj carevini, dostojan Beča, sa impresivnim javnim građevinama, uređenim avenijama, prostranim parkovima na riječnim ostrvima, lijepim mostovima i metroom (1896) drugim u Evropi i trećim u svijetu, poslije londonskog i njujorškog. Njena znamenita arhitektonska ostvarenja – Budimski dvorac, avenija Andraši sa Trgom heroja i Milenijumska podzemna željeznica – proglašeni su dijelovima svjetske kulturne baštine, pod zaštitom UNESCO-a. Sa preko 120 izvora mineralne i ljekovite vode na užem gradskom području, Budimpešta je i banjski grad, sa nekoliko čuvenih kupatila izgrađenih u orijentalnom, neoklasičnom i art deko stilu.

1. dan SARAJEVO – BUDIMPEŠTA Sastanak putnika na parkingu ispred Zemaljskog muzeja u 20.30 sati. Polazak autobusa 21.00 sati. (Polazak iz Zenice u 22.15 sati ispred hotela International; polazak iz Doboja u 23.45 sati sa Gazprom pumpe). Noćna vožnja kroz Hrvatsku i Mađarsku uz usputne pauze prema potrebi grupe.

2. Dan BUDIMPEŠTA Dolazak u Budimpeštu u jutarnjim satima. Razgledanje grada autobusom i pješice: Milenijumski trg gdje se nalaze Muzeji lijepih umjetnosti, Cirkus, Luna park, dvorac Vajdahunjadi, čuveni restoran Gundel… Vožnja bulevarom Andraši, Trg Oktogon, muzička akademija Franc List, Opera, bazilika sv. Stefana, Parlament Mađarske… Prelazak preko Lančanog mosta i vožnja do Budima. Obilazak Budimske tvrđave, zatim Ribarske kule, crkve Matije Korvina, Kraljevske palate, Taban varoši, Citadele sa spomenikom sv. Gelertu i Spomenikom slobode. Prelazak mosta Eržebet na peštansku stranu. Šetnja ulicom Vaci do poslastičarnice Žarbo. U poslijepodnevnim satima (prema hotelskim pravilima iza 14 sati) smještaj u hotel. U ranim večernjim satima jednosatni fakultativni izlet brodom “Budimpešta sa Dunava”: Lančani most, Most slobode, mostovi Margit, Eržebet i Sečenji, Parlament, brdo Gelert. Povratak u hotel. Noćenje.

3. BUDIMPEŠTA – DOBOJ – ZENICA – SARAJEVO Doručak. Šetnja pješačkom zonom ulice Vaci i središtem grada do poznate slastičarnice Gerbaud i trga Vorosmarty.  Slobodno vrijeme za kupovinu i osobne programe a mi vam preporučujemo fakultativni izlet – posjeta tržnom centru KAMPONA i obilazak Tropikarijuma gdje je na veoma zanimljiv način prikazan biljni i životinjski svijet tropskih predjela. U večernjim satima polazak za BiH. Noćna vožnja kroz Mađarsku, Hrvatsku i BiH. Dolazak na odredište u ranim jutarnjim satima četvrtog dana.

CIJENA PUTOVANJA PO OSOBI: 199 KM

Aranžman uključuje:

 • prijevoz modernim turističkim autobusom
 • smještaj u hotelu sa 3* na bazi 1 noćenja sa doručkom
 • usluge pratioca grupe
 • troškovi organizacije i realizacije putovanja

Aranžman ne uključuje:

 • Fakultativni izleti i ulaznice u kulturno istorijske spomenike
 • Doplata za jednokrevetnu sobu – 70 KM
 • međunarodno putno zdravstveno osiguranje

FAKULTATIVNI IZLETI

● Izlet autobusom i brodom ” Budimpešta sa Dunava” . Cijena: 20 eur. U cijenu je uključeno: prijevoz autobusom do pristaništa, rezervacija, jednosatna vožnja brodom i usluge vodiča. ● Obilazak Budimpešte u pratnji stručnog turističkog vodiča – 10 eur ● Posjeta tržnom centru Kampona i Tropikarijumu – 20 eur

VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE “BUDIMPEŠTA” ● Rok za prijavljivanje za ovo putovanje je deset dana prije polaska na put ili do popune mjesta. ● Potrebno je najmanje 40 putnika za realizaciju ovog putovanja. ● Uz blagovremeni upit u poslovnicama Kosmopolita, postoji mogućnost smještaja u jednokrevetnim ili trokrevetnim sobama.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA ● Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 40% cijene a najkasnije 15 dana prije polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 60% do punog iznosa cijene putovanja. ● Plaćanje može biti: 1) Avansno: a) gotovinom, b) uplatom na račun Kosmopolit-a 2) Putem administrativne zabrane sa firmama sa kojima Kosmopolit ima potpisan ugovor.

OPŠTE NAPOMENE ZA PUTOVANJA U ORGANIZACIJI KOSMOPOLIT-a ●Kosmopolit zadržava pravo da, u slučaju izmjene cijene prijevoza, izmjene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmjeni cijenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana prije polaska na putovanje. ● U okviru razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Kosmopolit-a, nisu predviđene posjete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. ●

Podijeli i osvoji

viva travel budimpesta 2022

Preporučujemo

viva travel budimpesta 2022

Sardinija i Korzika

viva travel budimpesta 2022

Dolomiti-planinska bajka

viva travel budimpesta 2022

Turska tura

viva travel budimpesta 2022

Istanbul i Bursa

viva travel budimpesta 2022

Leptokarija i Olympic Beach

viva travel budimpesta 2022

Prag - SPECIJAL

viva travel budimpesta 2022

Milano i Genova

Budimpešta

Upečatljiva zemlja, poznata po termalnim izvorima i banjama , oduvek je privlačila turiste. Ova država ponosno čuva svoj nacionalni identitet, sa mađarskim jezikom koji odzvanja ulicama i tradicionalne festivale koji oživljavaju gradove i sela.

AKTUELNA PUTOVANJA

Nova godina – Budimpešta

Budimpešta Nova Godina 2025.

Advent – Budimpešta

Advent Budimpešta 2024.

Putovanje u budimpeštu.

Prestonica koja se proteže duž obale Dunava i jedan od najlepših evropskih gradova je Budimpešta. Ovaj biser Dunava spaja dve strane – Budim , koji je poznat po prelepim pejzažima i istorijskim znamenitostima, i Peštu , koja odiše modernim načinom života. Svakako, Budimpešta predstavlja raskošnu mešavinu istorijske arhitekture , živopisnih ulica i bogate kulturne scene .

Kada se priča o obilasku Budimpešte , mesta koja ne biste trebali da propustite u ovom gradu su:

 • Zgrada Parlamenta , remek-delo arhitekture smešteno uz obalu Dunava.
 • Obilazak spektakularne kraljevske palate na brdima Budima, gde ćete uživati u prelepim pejzažima.
 • Za ljubitelje umetnosti i kulture, galerija Muzeja umetnosti i Mađarska opera nude izvanredne kolekcije i izvođenja.
 • Istražite šareni trg Heroja , koji odiše istorijom i veličanstvenim spomenicima.
 • Takođe, ne zaboravite da posetite čuvenu Vaci ulicu , a nakon razgledanja, uživajte u mađarskim specijalitetima kao što su gulaš , paprikaš ili nadaleko poznata štrudla sa makom .
 • Dunav takođe nudi mogućnost romantičnih šetnji uz reku ili vožnji brodom kako biste videli Budimpeštu iz potpuno novog ugla.
 • Ukoliko ste hedonisti, opustite se i uživajte u nekoj od termalnih banja , kao što su recimo Sečenji ili Gellert .
 • Grad je domaćin nezaboravnih događaja poput Sziget festivala , koji privlači gomile mladih iz celog sveta, pa ako ste ljubitelji takvih događaja, Budimpešta je idealno mesto za obilazak.

Budimpešta iskustva sa putovanja

„Obavezno posetite Ribarski bastion, Citadelu i prelepi Parlament. Prošetajte duž obale Dunava gde ćete videti najlepše mostove i uživati u predivnom ambijentu. Ne propustite Trg Heroja i šetnju čuvenom Vaci ulicom. Predah napravite u New York cafeu ili Žerbo poslastičarnici. Sveukupno, putovanje je ostavilo izuzetno pozitivan utisak. Sve u svemu utisci sa putovanja su više nego pozitivni, samo bih napomenula svima koji žele da obiđu Budimpeštu u skorije vreme, bolje da sačekaju lepo vreme.“

M_I_M_A 007, izvor: ana.rs

„Što se tiče cene prevoza, za sve je ista karta, koristila metro, trolu, gradski bus, nebitno je. Karte se kupuju na automatima kojih ima na skoro svakom ćosku, a kartu overavaš na stanici metroa ili u busu/troli.“

PurpleFrajla, izvor: ana.rs

„Vikendom je parkiranje obično besplatno, osim tokom određenih subota u godini koje se računaju kao radni dani. Ovo je deo njihove prakse povezivanja praznika sa vikendima. Na primer, ako je državni ili verski praznik koji pada u četvrtak, petak se takođe proglašava neradnim kako bi se produžio vikend, ali se zato subota pre ili posle praznika radi kao radni dan. Što se nedelje tiče, većina supermarketa i prodavnica ne radi, ali turističke atrakcije u centru grada, kao što su kafići i restorani, ostaju otvoreni.“

Scorpio, izvor: putovanja.info

Korisni saveti za turiste

 • Valuta koja se koristi je mađarska forinta
 • Svako vozilo mora da ima vinjetu
 • Parking je vikendom besplatan, a radnim danima se plaća slanjem poruke ili kupovinom parking karte
 • Dodatne informacije za ulazak u Mađarsku možete pronaći  OVDE .

Postanite deo naše zajednice

Budite obavešteni o najnovijim akcijama i ponudama za najbolja putovanja. Dobrodošli u svet nezaboravnih putovanja i vrhunskog provoda.

viva travel budimpesta 2022

 • ✅ Online bukirati željeni aranžman
 • ✅ Odmah proveriti raspoloživost kapaciteta i videti cene

Na sajtu možete:

 • ✅ Platiti online
 • ✅ Sistem Vam automatski šalje fiskalni račun i Ugovor
 • ✅ Sistem Vam automatski šalje informacije za preostali dug i instrukcije za plaćanje
 • ❌ Dolazak u agenciju
 • ❌ Odlazak u banku

Budimpešta • Proleće 2024 • Evropske Metropole • od 109 €

viva travel budimpesta 2022

Upit za putovanje

Kontaktirajte nas.

viva travel budimpesta 2022

1. dan BEOGRAD Polazak iz Beograda u 23:30h sa parkinga muzeja 25 maj-Kuća cveća. Vožnja preko Subotice i Segedina sa kraćim zadržavanjima radi odmora. Noćna vožnja.

2. dan BUDIMPEŠTA Dolazak u Budimpeštu u ranim prepodnevnim časovima. Razgledanje grada sa stručnim vodičem ( Trg Heroja ,  Andraši bulevar ,  Opera ,  Baletski institut ,  Ruzveltov trg ,  lančani most Sečenji ,  Ribarski bastioni ,  crkva Sv. Mateje ,  Citadela ,  kraljevski dvorac ,  most Eržebet ,  ulica Vaci ). Smeštaj u hotel. Slobodno popodne. Noćenje.

3. dan BUDIMPEŠTA Doručak. Slobodan dan za individualno razgledanje grada ili fakultativni odlazak do tržnog centra  Campona  uz posetu  Tropikarijumu . Slobodno vreme. U večernjim časovima fakultativna vožnja brodom po Dunavu uz vodiča na srpskom jeziku. Nakon krstarenja fakultativna  večera u Čardi uz muzički program. Noćenje.

4. dan BUDIMPEŠTA – SENT ANDREJA - BEOGRAD Doručak. Napuštanje hotela. Fakultativno: Odlazak u  Sent Andreju . Obilazak  Trga Vuka Karadžića ,  Požarevačka  i  Beogradska crkva ,  kuća Jakova Ignjatovića ,  krst Cara Lazara ,  muzej Srpske Pravoslavne crkve ,  Trgovački trg . Slobodno vreme. Povratak u Budimpeštu. Polazak za Srbiju u popodnevnim časovima. Dolazak u Beograd u večernjim časovima.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA  

 •  Popunjavanjem on-line prijave na sajtu
 •  Dolaskom u Balkan Fun poslovnice 
 •  Popunjavanjem prijave kod Balkan Fun saradnika

NAČIN PLAĆANJA

1. Uplata pre putovanja:

 • Akontacija 30% prilikom sklapanja ugovora (gotovinski u prostorijama agencije, uplatom na račun ili platnom karticom - VISA, DINA, MAESTRO, MASTER)
 • Ostatak je potrebno uplatiti najkasnije do 20 dana pre početka aranžmana (u prostorijama agencije, na tekući račun ili platnom karticom).

2. Uplata na rate – čekovi građana:

 • Akontacija 30% prilikom sklapanja ugovora.
 • Ostatak u jednakim mesečnim ratama putem čekova (do 6 rata od datuma prijave).

3. Uplata na rate - administrativana zabrana:

 • Ostatak u jednakim mesečnim ratama putem administrativne zabrane (do 6 rata od datuma prijave).

Napomene u vezi plaćanja:

 • Čekovi ili administrativna zabrana treba da se dostave najkasnije do 20 dana pred put.
 • Ukoliko želite da platite preko račina firme pošaljite nam podatke od iste i izdaćemo vam predračun / fakturu.
 • Plaćanje svih naših aranžmana vrši se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije (NBS) na dan uplate. Kurs možete proveriti  ovde .
 • popust za decu do 10 godina u pratnji dve odrasle osobe 10 €,
 • treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi ima popust 5 €,
 • popust za putnike na sopstvenom prevozu 15 € (na upit),
 • doplata za 1/1 sobu 40 €.

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • prevoz visokopodnim turističkim autobusima (tv, klima, dvd),
 • 2 noćenja sa doručkom (švedski sto) u Budimpešti u hotelu sa 3*,
 • smeštaj u 1/2 i 1/2+1 sobama,
 • razgledanja i obilaske prema programu,
 • usluge pratioca grupe tokom putovanja,
 • usluge lokalnog vodiča,
 • troškove organizacije putovanja.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • međunarodno zdravstveno osiguranje: za osobe do 19 godina 401,00 dinara, od 19 do 70 godina 602,00 dinara i od 71 do 86 godina 1.201,00 dinara.
 • Doplata 50% od cene osiguranja za osiguranje od COVID -19. fakultativne programe.

CENE FAKULTATIVNIH PROGRAMA:

 • vožnja brodom - 15 € odrasli, 10 € deca;
 • tržni centar Campona sa ulaznicom za Tropikarijum – 15 € odrasli, 10 € deca;
 • izlet za Sent Andreju – 10 € odrasli, 5 € deca;
 • večera u Čardi uz muzički program – 30 € odrasli, 25 € deca.

Minimum za realizaciju fakultativnih programa je 25 putnika.

Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu dinara

 • SIGURNI POLASCI IZ NIŠA (Luk Oil pumpa pored Maxija) i ČAČKA (Železnička stanica) – DOPLATA 20 €;
 • KRAGUJEVCA (kod Lidl-a) - DOPLATA 15 €;
 • VELIKA PLANA (Restoran Evropa - autoput),
 • POŽAREVAC - naplatna rampa – DOPLATA 10 €.

U SLUČAJU MANJEG BROJA PUTNIKA IZ NAVEDENIH GRADOVA ISTI SE TRANSFERIŠU DO BEOGRADA I NAZAD. *NAPOMENA ZA PREVOZ IZ NOVOG SADA: Polazak je sa parkinga kod Lokomotive.

Budimpešta • Proleće 2024 • Evropske Metropole • od 99€

Budimpešta Putovanje 2024 - Posetite mađarsku prestonicu u proleće. Osećate se mlado i zabavno, elegantno ili stilizovano, "uvek u modi" ili opušteno? Širok je spektar ponuda za putovanje u Budimpeštu , a mi smo pripremili odličnu ponudu za vas.

Da li je najbolje mesto u Evropi za prolećno putovanje? Izbegavajte Budimpeštu u decembru i vratite se u julu, avgustu. Ali hajde da vidimo najbolje stvari o putovanju u Budimpeštu , ovom omiljenom danu mnogima.

Budimpešta ima za svakoga ponešto - od dramatične istorije i raskošne arhitekture do lekovitih termalnih voda i noćnog života bez premca u istočnoj i centralnoj Evropi.

viva travel budimpesta 2022

Budimpešta • Putovanje u proleće

Proleće je savršeno vreme za putovanje u Budimpeštu , grad koji je prepun istorije, kulture i uživanja u hrani i piću.

Budimpešta je poznata po svojim prelepim spomenicima i arhitekturom, od gotičkih katedrala do art nouveau zgrada. Posetite impresivnu Budimsku katedralu ili se popnite na Kraljevski dvorac za neodoljiv pogled na grad i mesto odakle možete napraviti najlepše fotografije.

Proleće je takođe idealno vreme za šetnju kroz grad, posebno na obali Dunava. Prošetajte se pored pešačke zone Andrássy út ili se opustite u parku Városliget.

Budimpešta takođe ima izvanrednu kulinarsku scenu, sa mnogim restoranima koji nude tradicionalnu mađarsku hranu, kao što su goulash i langos. Posetite neku od brojnih vinarija za degustaciju lokalnih vina.

Ako želite da se opustite, posetite neke od termalnih kupatila koja su toliko poznata u Budimpešti, kao što su Széchenyi ili Gellért.

Proleće je idealno vreme za putovanje u Budimpeštu, sa svojim prelepim vremenom i raznovrsnom ponudom aktivnosti. 

viva travel budimpesta 2022

Budimpešta putovanje • Gurmanski raj 

Budimpešta je grad koji je poznat po svojim gurmanskim proizvodima, a putnici koji su posetili ovaj grad uvek se vraćaju sa nezaboravnim iskustvom povezanim sa hranom.

Najpoznatija je tradicionalna mađarska hrana. Gulaš je naravno na vrhu liste, a postoji mnogo restorana koji ga spremaju na različite načine, tako da svako može pronaći ono što mu odgovara. Langos, oblatne sa raznim nadjevima, su takođe neodoljive.

Mađarska kuhinja takođe se ističe po svojim vinima, a putnici će imati priliku da probaju nekoliko lokalnih sorti. Crvena vina poput Tokaj i Egri Bikavér su izvanredna, a bela vina kao što je Furmint su takođe neodoljiva.

Konditorski proizvodi su još jedna stvar koja će oduševiti putnike. Palačinke sa raznim nadevima, krempite i chimney cake su neodoljive.

Lokalno pivo je još jedna stvar koja se ističe u Budimpešti, sa različitim okusima i ukusima koji će zadovoljiti svakog ljubitelja piva.

Ukratko, Budimpešta je grad koji je prepun gurmanskih proizvoda, sa tradicionalnom mađarskom hranom, vinima i slatkišima koji će oduševiti svakog putnika. Ako ste ljubitelj hrane, Budimpešta je grad koji morate posetiti.

viva travel budimpesta 2022

Budimpešta putovanje • Prošlost pri ruci

Kažu da je prošlost druga država, ali to je uvek bilo u Budimpešti. Pogledajte rupe od metaka i tragove gelera na zgradama iz Drugog svetskog rata i ustanka 1956. godine. Postoje tužni podsetnici poput dirljivog spomen obeležja Cipele na Dunavu, ali i oni, nade i pomirenja-poput „mača“ bivše zgrade tajne policije na Andrassi utu koji je sada pretučen u „lemeš“ koji je Kuća Teror, sa ispričane obe strane priče - levo i desno.

Budimpešta je grad sa bogatom istorijom i kulturom , koji privlači mnogo turista svake godine. Grad je bio središte političkog, kulturnog i ekonomskog života Mađarske već više od 1000 godina.

Istorija grada počinje sa utemeljenjem grada Budim, na desnoj obali Dunava, u srednjem veku. Grad je rastao i proširivao se tokom vekova, a u 19. veku, Budim i Pešta su se spojili u jedan grad , dajući mu ime Budimpešta.

Nekoliko istorijskih spomenika su must-see za posetioce. Kraljevski dvorac Budim je jedan od najvažnijih spomenika, sa svojim impresivnim arhitekturom i pogledom na grad. Katedrala sv. Matije je još jedan važan spomenik, sa svojim gotičkim stilom i impresivnom unutrašnjom dekoracijom.

Turisti takođe imaju priliku da saznaju više o mađarskoj istoriji u nekim od muzeja grada, kao što su Muzej mađarske istorije ili Muzej Rathenau.

Ukratko, Budimpešta je grad sa bogatom istorijom i kulturom, sa mnogim istorijskim spomenicima i muzejima koji će posetiocima pružiti nezaboravno iskustvo.

viva travel budimpesta 2022

Budimpešta putovanje • Najbolji aranžmani sa Balkan Fun Travel-om

Uz turističku agenciju  Balkan Fun Travel  aranžman  Budimpešta putovanje  obuhvata sve što je potrebno. 

Pogledajte naš aranžman za putovanje u Budimpeštu  ,  iskoristite  SPECIJALNU PONUDU i rezervišite mesto po najpovoljnijoj ceni na tržištu.

LAVLI travel

LAVLI logo icon

Budimpešta  je glavni grad Mađarske i glavni politički, industrijski, trgovački i saobaraćajni centar zemlje i ima preko 1,7 miliona stanovnika. Poznata istorija Budimpešte poćinje sa rimskim gradom pod imenom  Aquincum,  osnovanim oko 89. godine nove ere, na mestu starije keltske naseobine blizu mesta gde je nastala Obuda.  Aquincum   je od 106. do kraja 4. veka bio glavni grad provincije, donje Panonije. Na mestu današnje Pešte je bio izgradjen grad  Contra Aquincum( ili Trans Aquncum).  Oblast su oko 900. godine osvojili Mađari, koji su oko jednog veka kasnije osnovali Kraljevinu Mađarsku. Turci su osvojili veći deo Mađarske u 16. veku i prekinuli su rast grada: Peštu su sa juga zauzeli 1526. godine, a Budim 15 godina kasnije. Godine 1690. Velikom seobom Srba pod vodjstvom patrijarha Arsenija Čarnojevića,povećava se broj budimskih i peštanskih Srba koji su i od ranije živeli na ovim prostorima. Veliki deo Srba se nastanio u budimskom Tabanu. Pešta je od 1723. bila sedište administrativnog aparata kraljevstva, koji je najbrže rastao u18. i 19.veku, i inicirao izraziti rast grada u 19. veku.

bez noćenja

26.07.-28.07.2024. 23.08.-25.08.2024. 13.09.-15.09.2024. 11.10.-13.10.2024., 08.11.-10.11.2024., 29.11.-01.12.2024., 06.12.-08.12.2024., 13.12.-15.12.2024., 20.12.-22.12.2024., 27.12.-29.12.2024., 10.01.-12.01.2025..

VAŽNA INFORMACIJA- Agencija dva dana pred putovanje šalje putnicima SMS obaveštenje, sa informacijom o mestu i vremenu polaska, koje može da bude različito od okvirno planiranog vremena pre polaska. U koliko ne dobijete SMS jedan dan pre putovanja, molimo Vas da kontakirate agenciju. SMS se šalje nosiocu ugovora ili rezervacije i istu je dužan da prosledi saputnicima.

Budimpešta  je glavni grad Mađarske i glavni politićki, industrijski, trgovaćki i saobaražajni centar zemlje i ima preko 1,7 miliona stanovnika. Poznata istorija Budimpešte poćinje sa rimskim gradom pod imenom  Aquincum,  osnovanim oko 89. godine nove ere, na mestu starije keltske naseobine blizu mesta gde je nastala Obuda.  Aquincum   je od 106. do kraja 4. veka bio glavni grad provincije, donje Panonije. Na mestu današnje Pešte je bio izgradjen grad  Contra Aquincum( ili Trans Aquncum).  Oblast su oko 900. godine osvojili Mađari, koji su oko jednog veka kasnije osnovali Kraljevinu Mađarsku. Turci su osvojili veći deo Mađarske u 16. veku i prekinuli su rast grada: Peštu su sa juga zauzeli 1526. godine, a Budim 15 godina kasnije. Godine 1690. Velikom seobom Srba pod vodjstvom patrijarha Arsenija Čarnojevića,povećava se broj budimskih i peštanskih Srba koji su i od ranije živeli na ovim prostorima. Veliki deo Srba se nastanio u budimskom Tabanu. Pešta je od 1723. bila sedište administrativnog aparata kraljevstva, koji je najbrže rastao u18. i 19.veku, i inicirao izraziti rast grada u 19. veku.

Plan putovanja:

Dolazak u Budimpeštu u jutarnjim časovima. Po dolasku u Budimpeštu  fakultativni panoramski  obilazak grada: Budimski dvorac (Kraljevska palata), Riblja kula, Citadela, Parlament (nije predvidjena grupna poseta), Trg Heroja, Opera, dvorac Vajdhunjadi, crkva Matije Korvina. Nakon obilaska slobodno vreme za idividualne aktivnosti ili individualnu šetnju Vaci ulicom. U poslepodnevnim časovima mogućnost organizovanja fakultativnog izleta – krstarenje Dunavom i odlazak za Sent Andreju ispod poznatih prelepih budimpeštanskih mostova. Polazak za Beograd u večernjim satima. Noćna vožnja. Dolazak oko ponoci.

Cena aranžmana: 45 eura

Cena prilikom online rezervacije: 35 eura.

● izlet do Sent Andreje 15 eura

Uslovi plaćanja:

• Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja po srednjem kurs NBS.

Mogući načini plaćanja :

• prilikom rezervacije

NAPOMENA:   Doplata za polazak iz Subotice 500.00 dinara 

Osiguranje od otkaza turističkog aranžmana- Dopunski rizik osiguranja od odustajanja od turističkog putovanja – otkaza putovanja, može da se ugovori samo ukoliko je osiguranik ugovorio turističko putovanje i o tome dostavio dokaz prilikom zaključenja ugovora o osiguranju. Ugovaranje ovog rizika vrši se na dan zaključenja ugovora o turističkom putovanju ili najkasnije 3 dana nakon zaključenja ugovora o turističkom putovanju, pri čemu je neophodno da je do početka turističkog putovanja preostalo najmanje 15 dana. Suma osiguranja je iznos koji predstavlja maksimalnu obavezu osiguravača u slučaju otkaza putovanja od strane osiguranika i mora biti navedena u ugovoru o osiguranju.Suma osiguranja jednaka je ceni turističkog putovanja koje je osiguranik ugovorio i za koje je sa osiguravačem zaključio ugovor o osiguranju, a najviše do iznosa od 2.000 evra po osiguraniku u dinarskoj protivvrednosti, odnosno najviše do iznosa od 5.000 evra po ugovorenom turističkom putovanju/aranžmanu, za sva lica, u slučaju da je zaključeno porodično osiguranje, prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan likvidacije odštetnog zahteva.Ugovarač osiguranja je dužan da premiju plati na dan ugovaranja osiguranja.

FAKULTATIVNI IZLETI:  Izleti se organizuju u saradnji sa lokalnim partnerom. Cene izleta su podložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 25 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije…

Minimum za realizaciju putovanja je 55 putnika. Minimum za realizaciju fakultativnih programa je 25 osoba.

VAŽNE NAPOMENE –  MOLIMO VAS DA IH PROČITATE

·   Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja jer svojim potpisom na Ugovor dajete i saglasnost o tome da ste sa istima u potpunosti upoznati i saglasni.  ONLINE rezervacija se smatra ugovorom. Slanjem svojim podataka prihvatate Opste uslove putovanja  agencije Lavli travel koje možete pogledati  o vde    

·  Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave . Moguće je doplatiti željeno sedište (sem sedišta u I redu), ukoliko je raspoloživo, po ceni od 15 eur po osobi.

·  Zaustavljanje radi usputnih odmora  predviđeno je na svakih 4 do 4,5 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

·  Mole se putnici  da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima  u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

·   Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno . Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle,  za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma .

·  Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga.

· Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu  “tax free” , pa Vas molimo da to imate u vidu.

·  Dva dana pre polaska organizator putovanja šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska.

· Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)

· Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti.  Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade.

·  Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.

· Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

·  Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.

·  Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)

·  Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.

· Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.

· U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 5 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.

· Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.   Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet…)

· Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.

· Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl., uzeće se u razmatranje, ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja, niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj i sl.). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.

· Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija.

·   Medjunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.

·  Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Agencija ne snosi odgovornost u služaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU , odnosno teritoriju države u koju putuje.

·  U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja.

·  Za sve informacije date usmenim ili telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja.

PREMA ZAKONU O TURIZMU, ČLAN 79, ZA JEDNODNEVNE IZLETI (PUTOVANJA KRAĆA OD 24h), NIJE OBEZBEĐENA ZAŠTITA U POGLEDU GARANCIJE PUTOVANJA

Sastavni deo ovog programa i cenovnika su Opšti uslovi Organizatora putovanja Lavli travel D.o.o. od 07.02.2023.

Licenca OTP 81/2021, kategorije A  od 10.09.2021. Cenovnik br. 3 od 15.06.2024.god.

IE-06 /2024

ONLINE REZERVACIJA

viva travel budimpesta 2022

Budimpešta (fakultativno: krstarenje Dunavom, Sentandreja, Tropicarium) | 3 dana / 1 noćenje

 alt=

Upit za putovanje

 • Bez kategorije 0
 • Studio/Apartman 0
 • Sobe/Bungalovi 0
 • Hotel samo za odrasle 0
 • Besplatan smeštaj za dvoje dece 0
 • Dobar odnos cene i kvaliteta 0
 • Ekonomičan hotel 0
 • Preporučujemo 0
 • Hotel za porodice sa troje dece 0
 • Gradski hotel 0
 • Porodičan hotel 0
 • Honeymoon 0
 • Noćenje sa doručkom 0
 • Polupansion 0
 • All inclusive 0
 • Ultra all inclusive 0
 • Pun pansion 0
 • Hurgada centar 5
 • Hurgada memša 6
 • Hurgada ostalo 11
 • All inclusive 5
 • Ultra all inclusive 6
 • Preporuka za porodice 5
 • Preporuka za parove 6
 • Preporuka za samce 6
 • Samo za odrasle 6
 • Peščana plaža 6
 • Vodeni tobogani 6

1. dan / BEOGRAD / NOVI SAD

Polazak iz Beograda oko 23:30h  sa glavne autobuske stanice BAS, centar Beograda (ulaz iz Karađorđeve ulice preko puta hotela Mr. President, sa perona od 34 do 41 koji su predviđeni za polazak turističkih autobusa).

Polazak iz Novog Sada oko 01:00h  sa parkinga ispred autobuske stanice ATP Vojvodina (Sentandrejski put 9, iza NIS-ove pumpe).

Noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi odmora.

Napomena:  Detaljnije informacije o polasku (tačno vreme okupljanja, kontakt vodiča, naziv prevoznika, tačan broj perona za polazak iz Beograda), – organizator šalje  u SMS poruci  svim putnicima. Ukoliko ne dobijete obaveštenje dan pred putovanje, najkasnije do 14h, obavezno kontaktirajte agenciju.

2. dan / BUDIMPEŠTA – KRSTARENJE DUNAVOM (fakultativno)

Dolazak u Budimpeštu u jutarnjim časovima. Panoramsko razgledanje grada sa vodičem: obilazak Trga heroja, Andraši bulevara, Bazilike Svetog Ištvana, Ribarske tvrđave, Budimskog dvorca, Brda Svetog Gelerta… Smeštaj u hotel oko 15h. Slobodno popodne. Uveče (fakultativno) krstarenje Dunavom i noćno razgledanje Budimpešte sa vodičem. Povratak u hotel. Noćenje.

3. dan / BUDIMPEŠTA – SENTANDREJA (fakultativno) – TRŽNI CENTAR CAMPONA (fakultativno) – NOVI SAD / BEOGRAD

Doručak. Odjava iz hotela i pakovanje stvari do 9h. Slobodno vreme ili fakultativni polazak za Sentandreju. Razgledanje sa vodičem i slobodno vreme za šetnju po ovom baroknom gradiću, nerazdvojno vezanim za srpsku istoriju. Nakon toga, odlazak na fakultativni izlet – tržni centar Campona sa individualnom posetom Tropikarijumu. U popodnevnim časovima polazak za Srbiju iz centra Budimpešte. Dolazak na mesto polaska u kasnim večernjim časovima – zavisno od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj programa.

Cena obuhvata

Cena uključuje:.

 • Prevoz autobusom turističke klase (od 16 – 87 mesta) prosečne udobnosti na navedenoj relaciji / mesta se određuju prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju
 • Smeštaj u hotelu 3* (po lokalnoj kategorizaciji) u 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija – isključivo na upit) sobama na bazi 1 noćenja sa doručkom (švedski sto – samoposluživanje)
 • Panoramsko razgledanje Budimpešte u pratnji vodiča
 • Usluge turističkog vodiča / pratioca tokom putovanja
 • Troškove ogranizacije putovanja

Cena ne uključuje:

 • Troškove međunarodnog zdravstvenog osiguranja
 • Fakultativne izlete
 • Doplata za jednokrevetnu sobu 30 evra (isključivo na upit)
 • Doplata za dodatno sedište u autobusu 70 evra (isključivo na upit)
 • Dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) ostvaruje popust 10 evra na cenu aranžmana
 • Dete do 6 godina (u zajedničkom ležaju) ostvaruje popust 40% na cenu aranžmana
 • Ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz

Rezervacija i plaćanje

Korak 1. - provera raspoloživosti.

 • slanjem upita
 • slanjem mejla
 • slanjem poruke (SMS, Viber, Whatsapp)
 • lično u poslovnici

Korak 2. - Rezervacija

 • elektronski (šaljemo instrukcije za prijavu na mejl)

Korak 3. - Plaćanje

Opcija 1. Uplata pre putovanja - Akontacija 30% prilikom sklapanja ugovora. Ostatak je potrebno uplatiti najkasnije do 20 dana pre početka putovanja.

 • uplatom na tekući račun
 • IPS QR kodom
 • preko računa firme

Opcija 2. Uplata na rate - Akontacija 30% prilikom sklapanja ugovora. Ostatak u jednakim mesečnim ratama ( do 6 rata od datuma prijave ):

 • čekovima građana
 • administrativnom zabranom

Napomene u vezi plaćanja:

 • Čekove ili administrativnu zabranu potrebno je dostaviti najkasnije do 20 dana pred put.
 • Datum na čeku mora biti 15. u mesecu.
 • Plaćanje putem administrativne zabrane odobravamo za sva javna preduzeća i firme sa kojima imamo potpisan ugovor. Ostale firme na upit.
 • Ukoliko želite da platite preko računa firme pošaljite nam podatke od iste i izdaćemo vam predračun / fakturu.
 • Plaćanje svih naših aranžmana vrši se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije (NBS) na dan uplate. Kurs možete proveriti ovde .

Korak 4. - Ugovor o putovanju

Nakon što u sistem unesemo vaše podatke i uplatu, na mejl adresu Vam šaljemo ugovor o putovanju i propratnu dokumentaciju. Nije potrebno štampanje dokumentacije.

Ostale napomene:

 • Preporuka agencije je da putnik uplati individualno osiguranje od otkaza putovanja jer u suprotnom za svaki otkaz od strane putnika postupaće se isključivo po Opštim uslovima putovanja – tačka 10 ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA.
 • Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora upoznate sa programom putovanja,  Opštim uslovima putovanja , kao i sa  Opštim uslovima međunarodnog putnog osiguranja – Dunav osiguranja .
 • Program je rađen na bazi minimum 50 putnika. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika rok za otkaz putovanja je 7 dana pre početka putovanja po članu 108 zakona o potrošačima.
 • Agencija zadržava pravo da realizuje prevoz uz korekciju cene ili u saradnji sa drugom agencijom.
 • Agencija zadržava pravo korekcije cene u slučaju promena na deviznom tržištu.
 • Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
 • Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
 • Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju. Prilikom pravljenja redosleda sedenja uzimaju se u obzir stariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), putnici sa dokumentovanim zdravstvenim problemima… Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima. Putnik je dužan da prihvati sedište koje mu agencija dodeli.
 • Za putnike koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, za ulazak u EU pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratka sa putovanja, a za ulazak u Republiku Tursku minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.
 • Putnici su u obavezi da dostave podatke iz pasoša za polisu osiguranja najkasnije 48h pre putovanja.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • U pojedinim državama, poput Italije, uvedena je obaveza plaćanja gradske takse na recepciji hotela. Ovaj iznos nije sadržan aranžmanom, plaćaju ga putnici direktno na recepciji hotela prilikom odjave iz soba. Iznos se kreće od 1-2 € po danu i osobi.
 • Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti.
 • Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel odgovara za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
 • Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja... ne rade.
 • Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
 • Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
 • Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja jer svojim potpisom na Ugovor dajete i saglasnost o tome da ste sa istima u potpunosti upoznati i saglasni
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.lidertravel.rs. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
 • Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl., uzeće se u razmatranje, ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja, niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležajevi i sl.). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.
 • Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetne ili dvokrevetne sobe sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni, manjih je dimenzija i može bitnije ugroziti komfor trećeg putnika (pomoćni ležaj je obično žičani sa tankim dušekom, ili je fotelja ili kauč na razvlačenje).
 • Zbog turističkog profila aranžmana, nije preporučljivo da na isti idu deca mlađa od 12 godina zbog izdržljivosti i sadržajnosti, i naravno zbog obzira prema drugim putnicima u autobusu
 • Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da u vozilu muzika i filmovi koji se puštaju odgovaraju biranoj destinaciji i neutralni su po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može da se individualno za svako sedište podešava, jer ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno, i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
 • Prostor za prtljag u busu je ograničen te je predviđena količina prtljaga po putniku 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga dimenzija ne većih od 50*30*40 cm.
 • Za navedeni aranžman Turistička agencija Lider Travel posreduje u prodaji aranžmana.
 • Uz ovaj program putovanja važe opšti uslovi organizatora putovanja Travellino d.o.o. Licenca OTP 86/2021, kategorija A
 • Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučuje se da provere na internetu radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.

Budimpešta 1 noćenje - Fakultativni izleti (minimum 25 pax za realizaciju):

 • KRSTARENJE DUNAVOM 20 evra / 15 evra (deca do 12 godina)
 • IZLET U SENTANDREJU 15 evra / 10 evra (deca do 12 godina)
 • PREVOZ DO TRŽNOG CENTRA CAMPONA 10 evra – ulaznica za Tropikarijum 4500 forinti (oko 12,5 evra odrasli), 3500 forinti (oko 10 evra deca do 18 godina) – ulaznice su individualne i plaćaju se na licu mesta. Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.

NAPOMENA: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije... Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa. U slučaju nedovoljnog broja putnika, organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je inopartner.

Budimpešta putovanje - upustite se u avanturu i posetite jednu od najlepših evropskih prestonica, po najpovoljnijim cenama.

 • Više informacije o COVID uslovima i vizama na sledećem linku - informacije o Covid uslovima i vizama
 • PROVERITE VAŽNOST PASOŠA! Minimalan rok važenja pasoša za ulazak u zemlje EU iznosi 3 meseca od datuma završetka putovanja.
 • Putnici koji ne poseduju putne isprave Republike Srbije dužni su da se upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.

Opis destinacije

Opis destinacije:.

Na samom vrhu stranice možete videti koji  hoteli u Budimpešti se nalaze u našoj ponudi. Takođe možete videti cene naših aranžmana, i rezervisati putovanje u Budimpeštu 2022.  Kliktanjem na naziv smeštaja možete pogledati informacije i slike odabranog smeštaja i prema tome izabrati željeno Budimpešta putovanje . U nastavku teksta možete naći mnoštvo zanimljivih informacija o ovom prelepom mađarskom gradu, a tu je i lista svih potencijalnih izleta.

Budimpešta putovanje na dohvat ruke

Budimpešta je ogroman grad sa nekoliko okruga u kojima možete "potrošiti" sate u razgledanju, sa mnoštvo restorana, i jedinstvenim noćnim životom. Budimpešta (mađarski izgovor približava se „boo-dah-pesht“) je glavni grad Mađarske. Sa jedinstvenom, mladalačkom atmosferom , scenom klasične muzike svetske klase, kao i pulsirajućim noćnim životom koji je sve više cenjen među evropskom omladinom i na kraju, ali ne najmanje važno, izuzetno bogatom ponudom prirodnih termalnih kupatila.

Budimpešta je jedna od najlepših i najdražih gradova u Evropi koji nam je na dohvat ruke. Godine 1987. Budimpešta je dodata na UNESCO-vu listu svetske baštine zbog kulturnog i arhitektonskog značaja. Zbog svoje lepote i nestvarne arhitekture dobio je nadimak „Pariz Istoka“.

Budimpešta

Budimpešta - kulturna prestonica

Budimpešta je ekonomska, istorijska i kulturna prestonica Mađarske , sa približno 2 miliona stanovnika i približno 2,7 miliona posetilaca godišnje. Mađari su ponosni na ono što im nudi njihova prelepa prestonica i na njen doprinos evropskoj kulturi. Takođe se ponose svojim jedinstvenim jezikom koji se veoma razlikuje od svih ostalih evropskih jezika.

Posetioci će primetiti da (osim turističkih atrakcija i restorana) mnoge stvari poput šopinga, suvenira u Mađarskoj koštaju manje nego u zapadnoj Evropi. Budimpešta nudi sve ono što drugi moderni gradovi mogu da ponude u pogledu smeštaja, zabave, kupovine i kulture.

Budimpešta atrakcije

Budimpešta nudi svojim turistima zaista mnogo atrakcija . Od zgrade Parlamenta, preko kraljevske palate na brdima Budima, do prelepog trga Heroja, grad čardaša, kraljica Dunava će vas ostaviti bez daha . Koliko impozatno izgleda kraljevska palata dovoljno govori da kada je turski ambasador došao u Budim, video svo bogatstvo i veličinu, zaboravio pozdravni govor i sve što je mogao da kaže bilo je „Car odaje počast“.

Budim i Pešta, su dva grada spojena u jedan . Naizgled izgledaju jedinstveni i liči da ih Dunav samo deli, ali kada se bolje pogledaju u mnogome se razlikuju. Ravničarska Pešta i brdoviti Budim, raskošna arhitektura Pešte i srednjovekovne uličice Budima,  su nešto što ih razdvaja, a opet spaja u jedan po mnogima najlepši grad sveta.

Budimpešta

Budimpešta - gurmanski raj

Tokom godina Budimpešta se pretvorila u rastuću prestonicu piva i gurmanskih proizvoda i stala je rame uz rame sa gradovima poput Praga i Berlina! Definitivno ne smete zaobići Budimpeštu, a da biste vas nadahnuli, evo gomile malih zabavnih činjenica koje će vam pomoći da ovo bude vaše sledeće putovanje. Hm, da li smo već spomenuli hranu i piće? Dom nekih od najboljih barova na svetu se nalazi bas u Budimpešti, i sigurno nećete želeti da propustite odlična kraft piva i sjajne mađarske specijalitete širom grada.

Budimpešta vreme tokom godine

Klima u Budimpešti je kontinentalna sa dosta hladnim zimama i toplim letima. Budimpešta ima jednu od najvećih razlika između najviše i najniže zabeležene temperature, jer je rekordno visoka 40° C, a rekordno niska je -25° C.

Najhladniji meseci su od novembra do marta, s tim da je januar najhladniji sa prosekom najniže i najviše -4° C odnosno 1° C. Zime su takođe oblačne sa prosekom od samo 48 mesečnih sunčanih sati u decembru. Temperature tokom zime oko -10° C nisu neuobičajene tokom ovog dela godine. Snežne padavine se dese mnogo puta godišnje, te stanovnici Mađarske prstonice mogu da uživaju u zimskim čarolijama sa čak 20-40 cm snežnih padavina u jednom danu.

Naravno s druge strane, leta su prilično topla, prosečna najviša temperatura u julu je 20,8° C slično kao u drugim evropskim gradovima poput Beča ili Bratislave na istoku. Temperature iznad 30° C su uobičajene i povremeno mogu dostići 35° C tokom toplijih letnjih dana.

Budimpešta aranžmani - Izaberi i rezerviši!

Uz turističku agenciju Lider Travel  Budimpešta putovanje nude sve što vam je potrebno. Na vama je samo da okupite ekipu, povedete voljenu osobu i spremite za put. Pogledajte koji hoteli u Budimpešti se nalaze u našoj ponudi, i odaberete onaj po svojoj meri !

Aranžmani za Budimpeštu koje smo pripremili podrazumevaju kombinaciju smeštaja i prevoza, uz najinteresantnije fakultativne izlete. Pogledajte ponudu hotela, rezervišite put u Budimpeštu i pripremite se za nezaboravnu avanturu.

viva travel budimpesta 2022

Holiday Turistička Agencija

Letovanje, putovanja, zimovanje, avio karte, last minute, first minute.

 • Zastupništva
 • Opšti uslovi putovanja
 • Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti
 • Opšti uslovi plaćanja
 • Strana za subagente

Obaveštenje

Pristupili ste sajtu preko pretraživača koji ne podržava napredne tehnologije, usled čega ne možete koristiti sajt i njegove funkcije.

Pokušajte sa upotrebom novije verzije ili promenite pretraživač. Za najbolje rezultate preporučujemo upotrebu Google Chrome ili Mozilla Firefox pretraživača novije generacije.

Želite da sačuvate favorite?

Da biste trajno sačuvali izabrane favrite i omogućili pregled istih prilikom sledećeg pristupa sajtu potrebno je da se ulogujete ili kreirate svoj nalog. Ukoliko ne želite da se registrujete možete nastavti sa izborom favorita pri čemu će izbor biti poništen prilikom ponovnog pristupa sajtu.

Nemate nalog? Možete ga otvoriti klikom na link Registruj se .

Prijavi se:

Saznajte prvi za aranžmane na popustu.

Izaberite željene informacije i saznajte za najnovije popuste u roku od 24h

Vaš nalog je aktivan. Budite spremni. Najnovije ponude za željene destinacije biće vam dostavljene na mail.

Primetili smo da vas interesuje destinacija

Da li želite da vas obavestimo kad se pojave nove ponude za željenu destinaciju?

Ukoliko se predomislite uvek možete aktivirati praćenje željenih destinacija preko funkcije "Saznajte prvi" kojoj se pristupa preko linka u navigaciji.

Saznajte prvi tutorijal

Unesite E-mail na koji želite da primate obaveštenja o željenim destinacijama:

{[{loginError}]}

(nakon unosa E-maila biće vam ponuđeno da izaberete destinacije)

Molimo potvrdite da ste pravi korisnik

Izaberite destinacije za koje želite da primate obaveštenja:

Izaberite novu destinaciju:

{[{locationsError}]}

Trenutno pratite ponude za:

 • {[{sub.name+' ('+sub.parentName+')'}]}

(za odjavu uklonite sve destinacije koje ste izabrali da pratite)

Izaberite jednu od dve opcije.

{[{optoutError}]}

Uspešno ste izabrali destinacije za koje želite da primate obaveštenja.

Da bi Vaš nalog postao aktivan i da bismo počeli da Vas obaveštavamo o novim ponudama za željene destinacije, potrebno je da aktivirate nalog putem linka dostavljenog u aktivacionom mail-u na navedenu adresu. Ukoliko niste dobili aktivacioni mail, proverite da li je stigao u odeljak SPAM.

Uspešno ste se odjavili sa liste “Moje destinacije”. Ukoliko želite da se odjavite i sa liste “HIT ponude”, u prvom sledećem mail-u koji vam stigne kliknite na link “Odjavi se”.

Hvala Vam na poverenju.

 • Agia Paraskevi (2)
 • Agia Triada (1)
 • Akti Elias (2)
 • Ammoudia (1)
 • Ammouliani (2)
 • Asprovalta (5)
 • Erateini (1)
 • Gerakini (2)
 • Halkidiki (12)
 • Hanioti (11)
 • Kalandra (1)
 • Kalitea (5)
 • Kalives (1)
 • Kamena Vourla (2)
 • Kasandra (10)
 • Kefalonija (7)
 • Klimataria Beach (1)
 • Kokino Nero (2)
 • Kriopigi (4)
 • Lefkada (5)
 • Leptokarija (11)
 • Litohoro (3)
 • Metamorfozis (4)
 • Nea Flogita (4)
 • Nea Kalikratia (1)
 • Nea Moudania (1)
 • Nea Plaja (2)
 • Nea Potidea (3)
 • Nea Skioni (4)
 • Nea Vrasna (6)
 • Nei Pori (11)
 • Neos Marmaras (7)
 • Olimpska regija (5)
 • Olympic Beach (11)
 • Ouranopolis (3)
 • Paliouri (1)
 • Paralija (13)
 • Pefkohori (12)
 • Peloponez (5)
 • Platamon (7)
 • Plataria (1)
 • Polihrono (5)
 • Porto Karas (1)
 • Possidi (2)
 • Psakoudia (4)
 • Sitonija (3)
 • Skala Furka (3)
 • Skiatos (7)
 • Stavros (8)
 • Sykia beach (1)
 • Tristinika (1)
 • Vatopedi (1)
 • Vourvourou (1)
 • Zakintos (1)
 • Alanja (12)
 • Istanbul (2)
 • Kumburgaz (2)
 • Kušadasi (9)
 • Marmaris (4)
 • Sarimsakli (4)
 • Almaza Bay (1)
 • Hurgada (8)
 • Marsa Alam (1)
 • Bolonja (2)
 • Cinque Terre (6)
 • Firenca (4)
 • Jezero Garda (1)
 • Katanija (2)
 • La Specija (3)
 • Lido di Jesolo (1)
 • Livorno (3)
 • Monreale (2)
 • Montekatini (10)
 • Palermo (2)
 • Portofino (2)
 • Rapallo (2)
 • San Remo (4)
 • Santa Margarita (2)
 • Sicilija (2)
 • Sirakuza (2)
 • Sirmione (1)
 • Sorento (1)
 • Taormina (2)
 • Toskana (3)
 • Venecija (1)
 • Vijaređo (7)
 • Đardini Naksos (1)
 • Barselona (9)
 • Benidorm (1)
 • Cambrils (2)
 • Figueras (7)
 • Granada (1)
 • Kalelja (2)
 • Kordoba (1)
 • Kosta Brava (8)
 • Kosta del Sol (1)
 • Kosta Dorada (3)
 • La Pineda (1)
 • Ljoret de Mar (14)
 • Majorka (6)
 • Malgrat de Mar (3)
 • Marbelja (1)
 • Santa Susanna (3)
 • Sevilja (1)
 • Taragona (1)
 • Toremolinos (1)
 • Tosa de Mar (7)
 • Valensija (1)
 • Ada Bojana (1)
 • Dobre Vode (1)
 • Herceg Novi (2)
 • Meljine (2)
 • Njivice (1)
 • Petrovac (4)
 • Rafailovići (3)
 • Sutomore (1)
 • Nesebar (1)
 • Sunčev Breg (1)
 • Zlatni Pjasci (1)
 • Hamamet (1)
 • Jasmin Hamamet (2)
 • Monastir (1)
 • Port El Kantaoui (2)
 • Azurna obala (1)
 • Saint Paul de Vence (2)
 • Sen Trope (2)
 • Monte Karlo (6)
 • Ayia Napa (3)
 • Larnaka (4)
 • Limasol (2)
 • Protaras (2)
 • Skoplje (1)
 • Sveti Naum (1)
 • Kopaonik (2)
 • Gibraltar (1)
 • San Marino (1)
 • Istanbul (4)
 • Jezero Komo (1)
 • Borovec (1)
 • Budimpešta (1)
 • Bukurešt (1)
 • Dolenjske Toplice (1)
 • Barselona (1)
 • Salcburg (1)
 • Monte Karlo (1)
 • Lisabon (1)
 • Mariborsko Pohorje (1)
 • Ljubljana (1)
 • Škofja Loka (1)
 • Palmanova (1)
 • Budimpešta (8)
 • Ljubljana (4)
 • Parndorf (1)
 • Segedin (1)
 • Temišvar (1)
 • Toskana (5)
 • Venecija (7)
 • Budimpešta (5)
 • Istanbul (10)
 • Noventa di Piave (1)
 • Palmanova (9)
 • Amsterdam (1)
 • Barselona (3)
 • Budimpešta (2)
 • Istanbul (1)
 • Lisabon (2)
 • Venecija (3)
 • Budimpešta (10)
 • Istanbul (9)
 • Lisabon (3)
 • Venecija (9)
 • Šmarješke Toplice (1)
 • Terme Laško (2)
 • Terme Olimia (3)
 • Banja Ždrelo (1)
 • Vrnjačka Banja (2)
 • Banja Morahalom (1)
 • Les Orres (1)
 • Zlatibor (1)
 • Idilični Egej iz Soluna - Supernova Travel
 • Italija, Francuska i Španija - Supernova Travel
 • Jesenje krstarenje Mediteranom - Mayak Tours
 • Kraljevski Mediteran - Supernova Travel
 • Krstarenje Amerikom - Supernova Travel
 • Krstarenje Mediteranom (11 dana) - Rapsody Travel
 • Krstarenje Mediteranom (12 dana) - Rapsody Travel
 • Mediteran sa Francuskom i Italijom - Supernova Travel
 • Velika Mediteranska avantura - Rapsody Travel
 • Zapadni Mediteran - Supernova Travel

viva travel budimpesta 2022

 • Polazak od: Polazak do:

Budimpešta - Last Minute

Sponzorisane ponude

Rafailovići

Sopstveni prevoz

Leto 2024, letovanje - Sitonija - Apartmani

22, 24. i 27. jul

Autobus/Sopstveni

7 ili 10 noćenja

 • Astra Travel

Leto 2024, letovanje - Sicilija - Hoteli

5. i 25. avgust

Vikend putovanja - Budimpešta

Budimpešta (Mađarska)

Termin polaska: jul - decembar | 2 dana.

Last Minute - Budimpešta. Popust 22%! Autobuski prevoz i troškovi organizacije putovanja za 35 € (po osobi). Popust važi za online rezervacije na sajtu agencije.

 • Vikend putovanje
 • Last minute

Stara cena: 45 €

Autobuski prevoz

 • Nova cena: 35 €

Vikend putovanja - Budimpešta - Hoteli

Budimpešta (Mađarska) - Hotel 3*

Termin polaska: avgust - novembar | 4 dana.

Last Minute - Budimpešta. Popust 29%! Autobuski prevoz i 2 noćenja sa doručkom u hotelu sa 3* od 99 € (po osobi). Više informacija pogledajte u programu putovanja.

Stara cena: 139 €

Hotel

 • Nova cena: 99 €

Vikend putovanja - Budimpešta - Hoteli

Termin polaska: Više termina polazaka | 3 dana

Last Minute - Budimpešta. Popust 11%! Autobuski prevoz i 1 noćenje sa doručkom u hotelu sa 3* za 79 € (po osobi). Popust važi za online rezervacije na sajtu agencije.

Stara cena: 89 €

 • Nova cena: 79 €

Leto 2024, letovanje - Antalijska regija

IMAGES

 1. Budimpešta 2022.

  viva travel budimpesta 2022

 2. Budimpesta

  viva travel budimpesta 2022

 3. Budimpesta

  viva travel budimpesta 2022

 4. Budimpesta

  viva travel budimpesta 2022

 5. BUDIMPEŠTA 2022

  viva travel budimpesta 2022

 6. BUDIMPEŠTA 30.12.2022.-03.01.2023

  viva travel budimpesta 2022

VIDEO

 1. Folklore festival ''Pearl of Danube'' Budapest 2023

 2. Tropikarijum Budapest

COMMENTS

 1. Budimpešta 2 noći

  VIVA Travel, turistička agencija koja organizuje putovanja u najveće svestke metropole, zimovanje, letovanje, ekskurzije. Nudi jeftine avio karte, rent a car usluge, hotelski smestaj

 2. Viva Travel

  VIVA Travel, turistička agencija koja organizuje putovanja u najveće svestke metropole, zimovanje, letovanje, ekskurzije. Nudi jeftine avio karte, rent a car usluge, hotelski smestaj

 3. Viva Travel

  O Viva Travel; Podaci firme; Licenca; Garancija putovanja; OUP; Nagrade ; Reference; Utisci putnika; Kontakt; 8-20 h Radni dan. 09-15 h Subota . 011/ 78 52 800 Beograd centar. Metropole. Austrija. Beč 2 noći - autobus 2024 ; Beč bez noćenja, Adventi - autobus 2024; Češka Republika. Prag 3 noći - autobus 2024;

 4. BUDIMPEŠTA

  U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima Garanciju putovanja po Polisi osiguranja br. 470000054131 od 01.10.2022., zaključenog sa ugovaračem osiguranja Akcionarskog društva za osiguranje „TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD" koja važi od 01.10.2022. Belvi d.o.o., Beograd - Novi Beograd, Jurija Gagarina 12b.

 5. Putovanje Budimpešta -autobus 2 noći

  Predviđeno vreme polaska autobusa iz Beograda parkinga muzeja 25 maj-kuća cveća u 23:30h. Ulaz - Novi Sad - Avia pumpa, naselje Šangaj . Ulaz - Horgoš - Mol pumpa /ili Kelebija grančni prelaz

 6. BUDIMPEŠTA 3 dana / 1 noćenja

  Evropski grad - Budimpešta MAĐARSKA Budimpešta 3 dana / 1 noćenja, autobusom. Termin putovan ja: 4-7. mart 2022.; 15-18. april 2022.; BUDIMPEŠTA - Spajanjem tri grada Buda, Obuda i Pest 1873. godine nastala je jedinstvena Budimpešta, danas grad sa oko 2 miliona stanovnika.Lepoti Budimpešte doprinose devet mostova i Kraljevska palata sa uzvišenjem pored Dunava sa budimske strane.

 7. V.I.P. TRAVELS

  BUDIMPEŠTA 26.2. - 1.3.2022. / autobusom / DAN NEZAVISNOSTI 4 DANA / 2 NOĆENJA Više: http://viptravels.ba/destinacije/proljece/item/130-budimpesta

 8. Budimpešta (fakultativno: krstarenje Dunavom)

  Za navedeni aranžman Turistička agencija Lider Travel posreduje u prodaji aranžmana. ... Budimpešta putovanje 2022 - Kada neko nespojivo spoji, i to tako savršeno, onda iz toga može nastati samo jedna stavar, a to je jedan od najlepših gradova na svetu! Zaplovite sa nama po lepom plavom Dunavu, zaigrajte uz čardaš, nazdravite uz Tokajac.

 9. NOVA GODINA

  BUDIMPEŠTA DOČEK NOVE 2022 GODINE AUTOBUSOM - 5 dana / 3 noćenja 29.12.2021 - 02.01.2022. Čudan je ritam ovog grada…Oko sledi nemirne talase Dunava i nekako cela duša čoveka u tom trenu biva zagrejana…

 10. Budimpešta

  Putovanje u Budimpeštu, Mađarska. Budim pešta, jedan od najlepših srednjoevropskih gradova, nastala je spajanjem Budima, stare ugarske prestonice na desnoj i Pešte na levoj obali Dunava (1873).. Za samo par decenija Budimpešta je izrasla u istinski velegrad, drugi po značaju u Austrougarskoj carevini, dostojan Beča, sa impresivnim javnim građevinama, uređenim avenijama, prostranim ...

 11. Budimpešta 2024: Hotel Aquaworld Resort Budapest 4*

  Viva Travel. Krunska 48, Beograd. 011/ 785-2800. 064/ 670-5091. www.vivatravel.rs. Budimpešta (Mađarska) Hotel Aquaworld Resort Budapest 4* Akcija: 3=4 ; Kratak opis akcije: First Minute - Budimpešta. Akcija 3=4 (platiš 3, boraviš 4 noći) i dodatni popust 10%! Kompletan cenovnik za hotel Aquaworld Resort Budapest 4* pogledajte putem linka ...

 12. Budimpešta putovanje 2024

  godine - rok vaŽenja 01.10.2022. GODINE, POLISA TRIGLAV OSIGURANJE A.D.O, U VISINI OD 30.000 EVRA ZA SLUČAJ INSOLVENTNOSTI ORGANIZATORA PUTOVANJA I ZA SLUČAJ NAKNADE ŠTETE KOJA SE PROUZROKUJE PUTNIKU NEISPUNJENJEM, DELIMIČNIM ISPUNJENJEM ILI NEUREDNIM ISPUNJENJEM OBAVEZA ORGANIZATORA PUTOVANJA KOJE SU ODREĐENE OPŠTIM USLOVIMA I ...

 13. Budimpešta šta videti? (2024)

  Budimpešta šta videti? Budimpešta znamenitosti . 1. Parlament. Parlament - lokacija Zgrada mađarskog nacionalnog parlamenta druga je najveća zgrada ovakvog tipa u Evropi, odmah posle parlamenta u Bukureštu.Projektovao je arhitekta Imre Steindl za proslavu milenijumskog postojanja mađarske nacije 1896. godine.

 14. Budimpešta

  Opšte informacije Budimpešta je glavni grad Mađarske, ali i glavni politički, industrijski, trgovački i saobraćajni centar zemlje. U njoj danas živi preko 1,7 miliona stanovnika, od čega najveći deo čine Mađari (preko 80%) , zatim Romi, Slovaci, Nemci...Takođe, ovde se nalazi i jedna od najvećih jevrejskih zajednica u Evropi.

 15. Budimpešta

  Budimpešta, Mađarska, povoljna putovanja, turistička agencija, kosmopolit, last minute, first minute

 16. Budimpešta putovanje 2024: Rezervišite svoje mesto na vreme!

  Putovanje u Budimpeštu. Prestonica koja se proteže duž obale Dunava i jedan od najlepših evropskih gradova je Budimpešta. Ovaj biser Dunava spaja dve strane - Budim, koji je poznat po prelepim pejzažima i istorijskim znamenitostima, i Peštu, koja odiše modernim načinom života.Svakako, Budimpešta predstavlja raskošnu mešavinu istorijske arhitekture, živopisnih ulica i bogate ...

 17. Budimpešta • Proleće 2024 • Evropske Metropole • od 109

  1. dan BEOGRAD Polazak iz Beograda u 23:30h sa parkinga muzeja 25 maj-Kuća cveća. Vožnja preko Subotice i Segedina sa kraćim zadržavanjima radi odmora. Noćna vožnja. 2. dan BUDIMPEŠTA Dolazak u Budimpeštu u ranim prepodnevnim časovima. Razgledanje grada sa stručnim vodičem (Trg Heroja, Andraši bulevar, Opera, Baletski institut, Ruzveltov trg, lančani most Sečenji, Ribarski ...

 18. Budimpešta putovanje (2024)

  Budimpešta atrakcije. Budimpešta nudi svojim turistima zaista mnogo atrakcija.Od zgrade Parlamenta, preko kraljevske palate na brdima Budima, do prelepog trga Heroja, grad čardaša, kraljica Dunava će vas ostaviti bez daha.Koliko impozatno izgleda kraljevska palata dovoljno govori da kada je turski ambasador došao u Budim, video svo bogatstvo i veličinu, zaboravio pozdravni govor i sve ...

 19. BUDIMPEŠTA

  Budimpešta je glavni grad Mađarske i glavni politički, industrijski, trgovački i saobaraćajni centar zemlje i ima preko 1,7 miliona stanovnika. Poznata istorija Budimpešte poćinje sa rimskim gradom pod imenom Aquincum, osnovanim oko 89. godine nove ere, na mestu starije keltske naseobine blizu mesta gde je nastala Obuda. Aquincum je od 106. do kraja 4. veka bio glavni grad provincije ...

 20. Budimpešta 2024

  Lavli Travel, Rapsody Travel, Oktopod travel, Viva Travel, Filip Travel, Odeon World Travel. Obaveštenje. Pristupili ste sajtu preko pretraživača koji ne podržava napredne tehnologije, usled čega ne možete koristiti sajt i njegove funkcije. Pokušajte sa upotrebom novije verzije ili promenite pretraživač.

 21. Budimpešta putovanje

  Za navedeni aranžman Turistička agencija Lider Travel posreduje u prodaji aranžmana. ... Budimpešta putovanje 2022 - Kada neko nespojivo spoji, i to tako savršeno, onda iz toga može nastati samo jedna stavar, a to je jedan od najlepših gradova na svetu! Zaplovite sa nama po lepom plavom Dunavu, zaigrajte uz čardaš, nazdravite uz Tokajac.

 22. Budimpešta putovanje 2022

  Budimpešta putovanje 2022 Budimpešta, putovanje, autobus, povoljno, rate, dunav, sent andreja, krstarenje dunavom

 23. Budimpešta 2024

  Lavli Travel, Rapsody Travel, Oktopod travel, Viva Travel, Filip Travel, Odeon World Travel. Obaveštenje. Pristupili ste sajtu preko pretraživača koji ne podržava napredne tehnologije, usled čega ne možete koristiti sajt i njegove funkcije. Pokušajte sa upotrebom novije verzije ili promenite pretraživač.